Museer och universitet går ihop om forskning

Museer och universitet går ihop om forskning
Museer och universitet går ihop om forskning

2009-07-13

Statens maritima museer och Stockholm universitet går nu in i ett samarbete som sätter fokus på det maritima kulturarvet. Från 2010 satsar vardera parten upp till två miljoner årligen för att forskning och utbildning inom det maritima ämnesområdet ska nå världsklass. De akademiska ämnesområden som berörs är arkeologi, etnologi och historia.

Statens maritima museer, huvudman för Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet, hoppas härmed kunna initiera viktig forskning kring det maritima kulturarvet. Sverige har internationellt sett oerhört goda förutsättningar, regalskeppet Vasa och Östersjön som en skattgömma för unikt bevarade vrak är några exempel. Samarbetet för att med humaniora belysa det maritima beslutas av formella skäl ett år i taget, men är tänkt att pågå i sex år.

-Det här blir ett nytt och mer systematiskt sätt för oss att satsa på kvalificerad kunskapsuppbyggnad. Forskningssamverkan med universitet och högskolor är en viktig framgångsfaktor för museerna, säger Robert Olsson, chef för Statens maritima museer.

Avsikten är att samarbetet ska organiseras i ett centrum för maritima studier förlagt till Stockholms universitet till vilket forskare och doktorander från såväl det egna universitetet som från andra universitet och högskolor i landet kommer att knytas.

-Vi ser väldigt positivt på möjligheterna inom detta forskningssamarbete inom det maritima området och hoppas att denna form för långsiktigt samarbete och mångvetenskapligt angreppssätt i framtiden kan användas som modell för annan angelägen humanistisk forskning knuten även till andra museer och kulturinstitutioner, säger Gunnar Svensson, dekanus för Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. 

Kontakt
Björn Varenius
Chef för kulturmiljöavdelningen, Statens maritima museer
e-post: bjorn.varenius@maritima.se
telefon: 0733-706310

Peter Liljenstolpe
Chef vid Humanistiska fakultetskansliet, Stockholm universitet
e-post: peter.liljenstolpe@adm.su.se
telefon: 073-7078852

Maria B Andersson
Informationschef, Statens maritima museer
telefon: 070-514 48 67

Statens maritima museers pressrum:
http://press.maritima.se

Till toppen