Maritima museer först i Skandinavien med miljöcertifikat

Bäst på miljö i Kultursverige
Bäst på miljö i Kultursverige

2009-09-29

Som några av de första museerna i världen har Vasamuseet, Sjöhistoriska museet i Stockholm och Marinmuseum i Karlskrona blivit miljöcertifierade enligt den frivilliga och internationella standarden ISO 14001. Det är resultatet av att myndigheten Statens maritima museer sedan flera år arbetar metodiskt med att minska sin negativa påverkan på miljön.

Som några av de första museerna i världen har Vasamuseet, Sjöhistoriska museet i Stockholm och Marinmuseum i Karlskrona blivit miljöcertifierade enligt den frivilliga och internationella standarden ISO 14001. Det är resultatet av att museimyndigheten Statens maritima museer sedan flera år arbetar metodiskt med att minska sin negativa påverkan på miljön.

- Certifieringen innebär att vi åtar oss att fortsätta arbetet och att ständigt förbättra vår miljöprestanda. Det känns viktigt och bra att få miljöcertifikatet som ett slags bevis på att vi arbetar på ett effektivt och långsiktigt sätt, säger Robert Olsson, chef för Statens maritima museer.

Det är bara ett fåtal andra museer i världen som blivit certifierade enligt ISO 14001, exempelvis National Museum of Australia i Canberra, Biodiversity Museum i Teheran och Natural History Museum i London.

- Miljön är en av de största globala frågorna. Vi kan göra en insats genom att vara ett gott exempel och visa vårt engagemang för miljön för våra besökare, inte minst på Vasamuseet som har en stor internationell publik med en dryg miljon besökare varje år, fortsätter Robert Olsson.

Under 2008 fick samtliga anställda utbildning i miljöfrågor och i miljöledningssystemet. Då påbörjades också ett långsiktigt arbete med att minska museernas totala användning av fossila bränslen, farliga kemiska produkter och papper. Allt avfall från de tre museernas kontor, verkstäder och restauranger sorteras och miljövänliga alternativ ska efterfrågas vid myndighetens alla upphandlingar och inköp.

- Vi byter ut farliga kemikalier till miljövänliga alternativ där det går. Till exempel har vi gått över till helt biologiskt nedbrytbara bottenfärger på en stor del av våra museibåtar. Sedan början av 2008 har vi minskat den totala andelen farliga kemiska preparat på våra museer med tio procent, men vi kan bli ännu bättre, säger Kristin Mizser som är myndighetens miljösamordnare.

Den enskilda faktor som har hög miljöpåverkan inom Statens maritima museer är flygresor i tjänsten mellan museerna i Stockholm och Karlskrona. Ett viktigt miljömål under 2009 är därför att minska resandet med flyg med tio procent. Tjänstefordon inom myndigheten byts ut mot miljövänligare el- eller hybridbilar.

Ebbe Ombäck är miljörevisor på Intertek, som genomfört certifieringen av Statens maritima museer:
- Statens maritima museer visade under revisionen på ett utmärkt sätt hur man har anammat det nya tankesättet inom miljöstyrning och att man är på god väg att skapa tre gröna museer, säger han.

PRESSFOTON finns i vårt digitala pressrum: http://press.maritima.se

KONTAKT

Kristin Mizser, miljösamordnare
kristin.mizser@maritima.se
0709-66 68 26

Robert Olsson, överintendent
robert.olsson@maritima.se
0706-65 69 24

Ulrika Djerw, informationsavdelningen
ulrika.djerw@maritima.se
08-519 549 35