LL – lättläst om de maritima museerna

2008-04-04

Nu finns lättlästa texter om Statens maritima museer under symbolen LL på myndighetens fyra webbplatser. Statens maritima museer driver tre museer – Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm samt Marinmuseum i Karlskrona. De lättlästa texterna är ett viktigt steg för att öka tillgängligheten till museernas verksamheter för fler grupper i samhället.

– Det här är en demokratifråga. Offentliga webbplatser som våra ska vara tillgängliga för alla, oavsett funktionshinder, språk- eller lässvårigheter. Nu kan vi nå fler människor, säger Maria B Andersson, informationschef på Statens maritima museer.

Undersökningar visar att en av fyra vuxna i Sverige kan behöva texter som är lätta att läsa. Sverige och de andra medlemsländerna i EU har ställt sig bakom målet att alla offentliga webbplatser ska vara tillgängliga för alla och ge tillgång till samma eller likvärdig information, oavsett faktorer såsom ålder, kön, funktionshinder och etnisk och kulturell bakgrund.

Här finner du Statens maritima museers fyra webbplatser: www.maritima.se www.vasamuseet.se www.sjohistoriska.se www.marinmuseum.se

Kontakt: Martina Siegrist Larsson, informationsavdelningen martina.siegrist.larsson@maritima.se 08-519 548 45

Ulrika Djerw, informationsavdelningen ulrika.djerw@maritima.se 08-519 549 35

Till toppen