Hög tid att ansöka om k-märkt fritidsbåt

Hög tid att ansöka om k-märkt fritidsbåt
Hög tid att ansöka om k-märkt fritidsbåt

2009-09-10

Årets nyhet ”K-märkt fritidsbåt” går in i sin andra omgång. Under våren mottog åtta båtar sina intyg om k-märkt fritidsbåt. Nu är det dags att lämna in ansökan som ska vara hos Sjöhistoriska museet före den 30 september.

Projektet "K-märkt fritidsbåt" är en del i Sjöhistoriska museets arbete för att öka uppmärksamheten kring den äldre fritidsbåtsflottan. Förhoppningen är att öka allmänhetens intresse för äldre, välbevarade och sjödugliga båtar - och att på sikt också bidra till olika typer av förmåner för dessa båtar.

För att ha chans att k-märkas måste fritidsbåten:

  • ursprungligen vara byggd som fritidsbåt,
  • vara byggd i Sverige eller ritad av en svensk båtkonstruktör eller vara av sådan typ som varit vanlig i landet, eller på annat sätt anses vara nationellt bevarandevärd,
  • vara sjösatt första gången före 1965,
  • ha en väldokumenterad historik,
  • vid tiden för ansökan dels vara i gott, sjövärdigt skick,
  • vara original/autentisk, inte en kopia eller replik av en äldre båt.

Ansökningshandlingar hittar du här.

Kontakt:
Fredrik Blomqvist, kulturmiljöavdelningen
08-519 549 38
fredrik.blomqvist@maritima.se

Ulrika Djerw, informationsavdelningen
08-519 549 35
ulrika.djerw@maritima.se

www.sjohistoriska.se
www.maritima.se
Sjöhistoriska museet är en del av Statens maritima museer.