Gustav III:s Amphion restaurerad - Ny utställning på Sjöhistoriska museet

2006-10-19

En av Sjöhistoriska museets höjdpunkter är den bevarade akterspegeln och kajutan från Gustav III:s lust- och stabsfartyg Amphion. Den lilla kajutan med sina förgyllda pilastrar och skira målningar av svävande keruber är från och med nu tillgängliga för publiken igen. En ny utställning runt Amphion öppnar den 20 oktober. Bakom akterspegeln möter besökaren Gustav III:s tid genom fartygets historia.

Bakgrund Gustav III blev under en resa i Frankrike inspirerad av lyxen vid hovet i Versailles. Han gav skeppsbyggmästaren Fredric Henric af Chapman i uppdrag att rita ett lustfartyg som byggdes på Djurgårdsvarvet och sjösattes sommaren 1778. Fartyget - en skonert - döptes till Amphion (Zeus’ son som var kulturens beskyddare).

Chapman konstruerade henne för ”hans Kongelige Majestät att bruka på Mälaren”. Fartygets sjövärdighet ifrågasattes snabbt efter en mängd incidenter. Trots detta användes hon som stabsfartyg under svensk-ryska kriget 1788-1790 och deltog vid de båda slagen om Svensksund. Knappt 100 år senare, 1884 höggs hon upp efter att en längre tid tjänat som logementsfartyg. Men kajutan och akterspegeln räddades undan till vår tid.
Konservator Anna Catellani har nu varsamt återställt Amphions akterspegel och kajuta till 1700-talet.
Utställningsproducent är Pia Frände och formgivare Agneta Wolfbrandt.

Pressbilder Pressbilder finns att hämta från Statens martima museer webbplats: http://press.maritima.se Har du frågor, kontakta gärna: Pia Frände, utställningsproducent 08-519 549 36, 0733-90 29 42, pia.frande@maritima.se