Gamla flygplan på väg

Flygplanet Lodestar
Oliver Lindqvist, SMTM.

2023-08-10

I mitten av augusti går det att se gamla flygplan från Arlanda flygsamlingar flyttas längs bilvägen från Arlanda till Rosersberg. Flytten innebär vägavstängningar samt specialanpassningar och utmaningar längs vägen. Hur ska till exempel ett flygplan som är 5 meter högt passera under en bro med en fri höjd på 4,97 meter?

Arlanda flygsamlingar, som tillhör Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) flyttar under 2023 från en hangar på Arlanda till nya lokaler i Rosersberg. Efter ett omfattande flyttarbete har det mesta i samlingarna lämnat Arlanda. Det sista som nu ska flyttas är också det största. I mitten av augusti kommer tio flygplan att transporteras bilvägen från Arlanda till nya lokaler i Rosersberg.

– Att flytta våra stora flygfarkoster är inte ett helt enkelt jobb. Vi har noga planerat för att flytten av alla flygplanen ska ske på ett ansvarsfullt och värdigt sätt, säger Kjell Åström, chef för samlingsenheten transporthistoria.

Specialtillstånd och avstängda vägar

På grund av flygplanens bredd har SMTM fått specialtillstånd för att genomföra transporten. Bredare laster kräver förutom tillstånd även eskort, följebil och ev. avstängning av vägar och tillfarter. Delar av väg 893 mellan Arlanda och Rosersberg kommer därför att tidvis stängas av för trafik. En stor mängd vägskyltar kommer att läggas ner och på ett ställe tas även flaggstänger, staket och grindar ner.

– Vi har tillsammans med Trafikverket försökt se till att det ska störa trafiken så lite som möjligt men hoppas på förståelse för att det kan bli viss trafikpåverkan, säger Kjell Åström.

Tre utmaningar

På flygplanen Lockheed Electra, Lodestar samt Junker med flera har huvudvingarna, eller delar av dem demonterats medan den bakre vingen sitter kvar. Flygplanet ”Pappersfokkern” är mycket känsligt med vingarna klädda av spännlackad papp. Planet är inte möjligt att demontera och har därför packats in i en specialbyggd box. Flygplanet Skyraider har vingarna uppfällda och är bredast med 7,60 meter. Planets storlek innebär dubbla utmaningar – det är nämligen strax över 5 meter högt och det finns en bro längs vägen i Rosersberg som har en fri höjd på 4,97 meter.

– Vi har därför demonterat yttre vingspetsen på Skyraiders uppfällda vingar och planet kommer kunna passera under bron med en decimeter till godo. Vi har även en reservplan som innebär att vi lyfter av planet från trailern och drar planet under bron. Utöver bron är våra största utmaningar vissa trånga passager samt vädret, då de flesta planen kommer att transporteras utan att vara övertäckta, berättar Kjell Åström.

Tid och plats

Flytten startar med de två största planen, Skyraider och Lodestar, från Arlanda tisdag den 15 augusti kl. 9.00. Transporterna fortsätter sen under tisdagen, onsdagen och torsdagen.

Transporterna sker mellan kl. 9.00–15.00 samt efter kl. 18.00 längs väg 893 (Skobyvägen) från Arlandahangaren (Kabinvägen 7) till Rosersberg (Metallvägen 45).

Totalt är det 17 objekt som ska flyttas.

Media och allmänhet är varmt välkomna att på behörigt avstånd och under säkra former följa flytten.  Välj ev. parkeringsplats med omsorg.

Om flytten av och framtiden för Arlanda flygsamlingar

Arlanda flygsamlingar, AFS, består av över 4000 objekt med bland annat flygplan, motorer, simulatorer och servicefordon. Samlingarna har de senaste åren funnits i en hangar på Arlanda flygplats där de tagits om hand av och visats av föreningen Arlanda flygsamlingars vänner. Under 2022 sade fastighetsägaren Swedavia upp hyresavtalet på grund av att lokalerna behövs till annan verksamhet.

Samlingarna kommer att flyttas till Rosersberg där de tillfälligt kommer att magasineras i upp till fem år. SMTM har påbörjat ett arbete med att ta fram en långsiktig lösning kring lokaler och tillgängliggörande av samlingarna. Målsättningen är att inom denna femårsperiod hitta mer permanenta lokaler som på ett bättre sätt säkerställer ett gott bevarande för de enskilda föremålen och flygfarkosterna, och som gör det möjligt att tillgängliggöra samlingen för intresserade. SMTM har löpande kontakt med berörda föreningar inom flygsverige.

Kontaktperson

Kjell Åström, chef samlingsenheten transporthistoria, SMTM, telefon 070-669 39 37, e-post kjell.astrom@smtm.se

Presskontakt

Martina Siegrist Larsson, informatör SMTM, telefon 08-519 548 45, e-post martina.siegrist.larsson@smtm.se