Fem fartyg k-märks av Sjöhistoriska

Fem fartyg k-märks av Sjöhistoriska
Fem fartyg k-märks av Sjöhistoriska

2009-12-14

Sjöhistoriska museet har beslutat att k-märka ytterligare fem fartyg: Götakanalbåten Diana, fiskebåten Mälaren, minsveparen M21-Saga, timmerbogseraren Hebe och bogseraren Harge. Museet vill uppmärksamma de kulturhistoriskt intressanta fartygen som är en viktig del av det maritima kulturarvet och sammanlagt är nu drygt 90 fartyg i Sverige k-märkta.

Sjöhistoriska museet, som är en del av myndigheten Statens maritima museer, har beslutat att k-märka ytterligare fem fartyg: Götakanalbåten Diana, fiskebåten Mälaren, minsveparen M21-Saga, timmerbogseraren Hebe och bogseraren Harge. Museet vill uppmärksamma de kulturhistoriskt intressanta fartygen som är en viktig del av det maritima kulturarvet och sammanlagt är nu drygt 90 fartyg i Sverige k-märkta.

– Gamla välbevarade fartyg har en stor betydelse för många maritima kulturmiljöer. Arbetet med att bevara och använda dem engagerar tusentals eldsjälar runt om i landet. Och ännu fler är de passagerare som kan få uppleva en resa ombord på de här flytande klenoderna, säger Claes Wollentz, intendent på Sjöhistoriska museet.

DIANA
Byggd på Finnboda varv, 1931.
Ägare: Strömma Turist och Sjöfart.
Diana är en typisk representant för Götakanalbåtarna som ursprungligen byggdes som kombinerade last- och passagerarfartyg. Fartyget används i en lång tradition där förändringar av fartyget speglar utvecklingen och krav på säkerhet och driftekonomi. Redan tidigare har hennes ”systrar” Juno och Wilhelm Tham, som också trafikerar Göta Kanal, blivit k-märkta. Diana och det sammanhang som hon används i bedöms av Statens maritima museer som kulturhistoriskt värdefull.

MÄLAREN
Byggd på Knippla Skeppsvarv 1943.
Ägare: Lennart Vennberg, Stockholm.
Mälaren byggdes vid Knippla Skeppsvarv 1943 på beställning från Öckerö för att användas till sillfiske med trål. Senare såldes fartyget till Hasselösund vid Smögen för att användes till räkfiske. Mälaren gick i fiske fram till slutet av 1970-talet. Fartyget är idag hemmahörande i Stockholm. Hon är ett fint exempel på träbyggda motoriserade fiskebåtar med kryssarakter. På grund av omställningen av fiskeflottan i dag skrotas många av dessa klassiska fiskefartyg därför är det särskilt roligt att några av dem tas om hand och bevaras av sina nya ägare.

M21-SAGA
Byggd på Norrköpingsvarv, 1941.
Ägare: Christer Linden och Merete Lind, Hägersten.
M21 Saga är byggd på Norrköpingsvarv med Jac Iversen som konstruktör för minsvepning i inre vatten och skärgård. Fartyget har använts inom marinen fram till 2007 som bl.a röjdykarfartyg och för utbildning. I arbetet med att bevara M21 har man strävat efter att vara såväl materialtrogen som hantverkstrogen. Inredningen har bibehållen autentisk utformning. Ägaren ska bevara fartyget i skick som en före detta minsvepare.

HEBE
Byggd på William Lindbergs Mekaniska Verkstad & Varfs AB i Stockholm 1876.
Ägare: Hebe Landfjärden AB, Rimbo.
Hebe byggdes 1876 vid Wilhelm Lindbergs mekaniska verkstad, Södra Varvet i Stockholm. Fartyget bevaras och används idag i sin ursprungliga miljö. Det finns ett gott dokumentationsmaterial som beskriver Hebes historia som timmerbogserare på Storsjön. Fartyget har exteriört samma utformning som från 1920-talet. Mycket av inredningen och utrustningen finns kvar ombord från tiden som timmerbogserare.

HARGE
Byggd på Wennbergs mekaniska verkstad i Karlstad 1907.
Ägare: En grupp personer med anknytning till Sällskapet Polstjärnan i Karlstad.
Harge byggdes 1907 vid C J Wennbergs mekaniska verkstad i Karlstad. Fartyget bevaras och används idag i sin ursprungliga miljö. Det finns ett mycket gott dokumentationsmaterial som beskriver Harges historia som bogserare på Vättern och senare som passagerarfartyg. Fartyget är teknikhistorisk-, samhälls- och personhistoriskt intressant. Originalmaskin och panna är fortfarande i bruk. Planen är att Harge ska ingå i ett maritimt center i Karlstad med fartyg byggda vid stadens kända varv Wennbergs mekaniska verkstad.

KONTAKT:
Claes Wollentz, intendent
kulturarvsenheten
claes.wollentz@maritima.se
0455- 35 93 58

Ulrika Djerw, redaktör
informationsavdelningen
ulrika.djerw@maritima.se
08-519 549 35

 

Sjöhistoriska museet

www.sjohistoriska.se

Till toppen