Årets miljonte besökare till Vasamuseet – utbyggnad planeras

2007-11-19

För första gången sedan Vasa bärgades har museet tagit emot en miljon besökare under ett kalenderår. Den lycklige besökaren var Krystyna Krygier från Polen och hon uppvaktades med blommor och blader samt med en eftertraktad visning ombord på Vasa. Vasamuseets popularitet har ökat i sådan takt att museet nu måste byggas ut.
Det var en förvånad men mycket glad Krystyna Krygier som i lördags den 17 november blev Vasamuseets miljonte besökare i år. Hon överraskades i entrén och besöket på Vasamuseet blev verkligen ett minne för livet eftersom hon fick den exklusiva äran att gå ombord på 1600-talsskeppet.
–Wow, Vasa är verkligen jättehäftig! Vasa är ett fantastiskt intressant skepp och Polen och Sverige har ju en gemensam historia, sa en överraskad och stolt Krystyna Krygier med blombuketten i famnen.

När det nya Vasamuseet planerades och byggdes på 1980-talet, dimensionerades det för 600 000 besökare/år. Det visade sig vara en grov underskattning. 1990-talets årssiffror på 740-800 000 har nu vuxit till runt en miljon. Säkerhetsgränsen för antalet samtidiga besökare i byggnaden är 1 440. De senaste somrarna har detta antal nåtts vid ett flertal tillfällen. Då har entrén fått stängas och nya besökare bara kunnat släppas in allteftersom andra lämnat museet. Köerna utanför entrén har sträckt sig mot Nordiska museet. –Detta är ett stort problem, om än ett ytterligt positivt sådant, men det är inte med hjälp av kölängder som vi vill jämföra oss med världens stora museer och attraktioner. Även om de väntandes tålamod ofta är stort, gör köandet att den tid som kan ägnas åt museibesöket blir kortare. Det är speciellt negativt för kryssningspassagerare och andra gruppresenärer med pressade tidsscheman, säger Vasamuseets chef Klas Helmerson.
Förväntningar om världsklass kräver utbyggnad Det står nu klart, att en om- och utbyggnad krävs för att anpassa museet till publikintresset. Statens maritima museer, där Vasamuseet ingår, och Statens fastighetsverk vill därför öka museibyggnadens kapacitet till 2 000 samtidiga besökare. En första idé, som nu utreds, är att huset byggs till och att bland annat museibutiken flyttas till tillbyggnaden. Både fria ytor och nya utställningar skulle tillkomma, och in- och utgångar skulle få bättre kapacitet. Museet hoppas att ombyggnaden kan vara färdig om 3-4 år och bedömer att ökade entré- och butiksinkomster kommer att kunna finansiera satsningen. Bland annat med tanke på byggnadens placering i Nationalstadsparken kommer det att vara viktigt för museet att förankra projektet hos olika intressenter i samhället.
–De tillkommande ytorna i utbyggnaden skulle kunna avlasta publiktrycket i skeppshallen och skapa en innehållsrikare museiupplevelse. Framför allt är utvidgningen nödvändig för att möta publikens förväntningar på ett museibesök i världsklass, säger Klas Helmerson.

Bilder på Vasa och på Krystyna Krygier finns på http://press.maritima.se Har du frågor, kontakta gärna: Museichef Klas Helmerson 0733-62 59 02 Informationschef Maria B Andersson 070-514 48 67 Informationsavdelningen, Sofie Aspelin 08-519 558 25

Till toppen