Årets Fartygsforum på Maritiman i Göteborg

Årets Fartygsforum på Maritiman i Göteborg
Årets Fartygsforum på Maritiman i Göteborg

2008-10-17

I helgen, 18–19 oktober, samlas närmare ett hundratal fartygsentusiaster på Maritiman i Göteborg under årets Fartygsforum. Fartygsforum är ett nätverk och en mötesplats för alla som bevarar och brukar historiska fartyg. En av årets programpunkter handlar om utvecklingen av Statens maritima museers arbete med den maritima kulturmiljövården.

I helgen, 18-19 oktober, samlas närmare ett hundratal fartygsentusiaster på Maritiman i Göteborg. Det är årets Fartygsforum som går av stapeln. Fartygsforum är ett nätverk och en mötesplats för alla som bevarar och brukar historiska fartyg. Statens maritima museer står som värd för mötet som hålls varje år på olika orter i landet.

En av årets programpunkter handlar om utvecklingen av Statens maritima museers arbete med den maritima kulturmiljövården. Myndigheten fördelar idag det så kallade skutstödet för skrovreparationer och k-märker kulturhistoriskt intressanta och bevaransvärda fartyg. Nu arbetar man med att utveckla stödformerna.

- Vi vill bredda stödet så att det kopplas ihop med k-märkningen och att alla fartyg som av oss har klassats som kulturhistoriskt intressanta, oavsett fartygstyp, också ska kunna ansöka om ekonomiskt stöd, säger Claes Wollentz, intendent på Statens maritima museers kulturmiljöavdelning.

På söndagen talar Lars Bergström och Bosse Lagerqvist från Västarvet om planerna för det maritima kulturarvet. På programmet finns också information om Sjöfartsinspektionen och hur deras verksamheten omorganiseras efter årsskiftet.

Det årligt återkommande forumet är ett tillfälle för ideella aktörer, myndigheter och institutioner att mötas och tillsammans diskutera och samtala om angelägna frågor.

Hela programmet finns på vår webbplats:
www.maritima.se (under fliken verksamheter och Fartygsforum)

Kontakt:

Claes Wollentz
intendent, kulturmiljöavdelningen
claes.wollentz@maritima.se
0733-40
16 40

Ulrika Djerw
informationsavdelningen
ulrika.djerw@maritima.se
08-519549
35

Till toppen