2007 - rekordår för Vasamuseet

2008-01-31


När statistiken för 2007 är sammanställd ser fördelningen ut enligt följande: 400 766 individuella besökare 295 968 gruppbesökare 165 756 barn under 19 år

Alltfler lågsäsongsbesökare – rekordmånga resande ryssar! De största publikmängderna kommer på sommaren, då museet fylls av både utländska turister och semestrande svenskar. Men den riktigt stora ökningen sker under lågsäsong. Antalet besökare under december har nästan fördubblats de senaste fem åren och januaribesökarna har ökat med 50%. Detta avspeglar ett förändrat resandemönster med alltfler sydeuropéer som reser nordvart under vintern och – framför allt hundratusentals ryssar som upptäcker grannländerna. Vasamuseet har varje nyårsafton specialöppet för ryska besökare och 2007 kom 3 300 ryssar under de 4 timmar museet anordnade guidningar och filmvisning på ryska.

– Att ryssarna ökar på Vasamuseet bekräftar att satsningen på allt från ryska skyltar runt skeppet till utbildning av rysktalande guider och specialöppet på nyårsafton varit motiverade. Liksom vi tidigt såg att ryssarna var på väg, försöker vi nu att identifiera och möta nya reseströmmar: Kineserna är redan en stor och viktig grupp, och nu tror vi att besökarna från Indien kommer att bli alltfler, säger Vasamuseets chef Klas Helmerson.

Sveriges mest internationella besöksmål! Under året har museet gjort tre publikundersökningar. Vid juliundersökningen (juli var årets ”hetaste” månad med 212 676 personer) var cirka 25 % av besökarna svenskar och 11 % tyskar, följda av amerikaner, 10 %, och ryssar, 6 %. Om man ser till alla tre undersökningarna, kan man anta att Vasamuseet under året lockade ungefär 800 000 utländska besökare, vilket placerar det i topp bland internationella besöksmål i Sverige.

Viktig draghjälp för turismen! Det internationella publikintresset för Vasamuseet genererar naturligtvis inkomster. Bokslutet för 2007 är inte klart än, men Vasamuseets bruttointäkter av inträdesbiljetter, butiksförsäljning mm torde hamna kring 75 miljoner kronor. Museets kostnader är svårare att definiera exakt, eftersom många verksamheter, t ex utställningar, marknadsföring och administration, sköts av SMM:s gemensamma organisation (Vasamuseet ingår, tillsammans med Sjöhistoriska museet i Stockholm och Marinmuseum i Karlskrona i myndigheten Statens maritima museer, SMM)och hyreskostnaden till största delen finansieras från SMM:s statsanslag.

– Vasamuseet är tveklöst en viktig komponent i Stockholms och Sveriges expanderande besöksnäring. Exakt hur viktig är svårt att säga. Kanske ett uppslag för en akademisk studie, säger museichefen Klas Helmerson.

Bilder på Vasa finns på http://press.maritima.se

Har du frågor, kontakta gärna Klas Helmerson, museichef, 073-362 59 02 Mathias Andersson, informationsavdelningen 070-519 548 79Till toppen