1600-talsvrak funnet – i bättre skick än Vasa

1600-talsvrak funnet – i bättre skick än Vasa
1600-talsvrak funnet – i bättre skick än Vasa

2007-03-28

Ett mycket välbevarat skeppsvrak, som preliminärt dateras till 1600-talets mitt eller senare hälft, har påträffats utanför Dalarö i Stockholms södra skärgård. Östersjöns vatten, utan skeppsmask, ger unika förutsättningar för vrak att bevaras. Fyndet värderas som världsunikt. Länsstyrelsen avser att utfärda ett dyk- och ankringsförbud på det sköra vraket.

Det unika vraket upptäcktes redan 2003 av en grupp yrkesdykare, som nu bildat föreningen Marina kultursällskapet, men det har fram till idag inte varit känt av sportdykare och allmänhet. Nu belägger Länsstyrelsen i Stockholms län det intressanta och ömtåliga vraket med dyk- och ankringsförbud.

Utifrån enstaka fynd och skeppets konstruktion har arkeologerna preliminärt kunnat datera vraket till 1600-talets mitt eller senare hälft. Det har varit ett 20 meter långt, tremastat fartyg. Det går ännu inte att avgöra vilken funktion fartyget har haft. Det finns åtminstone en kanon på vraket, men det är inte troligt att det rör sig om ett utpräglat örlogsskepp, snarare ett handels- och transportskepp.

Det är ett ovanligt välbevarat vrak, bland annat står två av undermasterna fortfarande i upprätt läge. Skeppet står kölrätt på botten och all last och inventarier som funnits på skeppet när det förliste verkar finnas kvar.

– Vraket erbjuder en fantastisk möjlighet att tolka stormaktstidens sjöfart och samhälle. Samtidigt är det extremt skört – som ett äggskal. Strömmar och erosion har kraftigt försvagat konstruktionen, säger Andreas Olsson, chef för akeologienheten vid Statens maritima museer.

Under maj månad kommer Statens maritima museer i samarbete med Marina kultursällskapet, Södertörns Högskola, Southamptons universitet och Haninge kommun att dyka vid vraket för att dokumentera det. Trots ett dyk- och ankringsförbud, finns farhågan att vraket kan komma att utsättas för åverkan och plundring.

– Det finns ett fåtal sportdykare som bryter mot lagen och plockar med sig föremål och orsakar förstörelse, men de allra flesta sportdykare uppträder ändå respektfullt vid fornlämningar. Det är vår förhoppning att det här och andra välbevarade vrak i framtiden ska kunna upplevas på plats – utan att de tar skada, säger Andreas Olsson.

Statens maritima museer och Haninge kommun har visionen om att i framtiden kunna skapa en dykpark. Där skulle sportdykare, under kontrollerade former, kunna erbjudas bra information och dyk på intressanta platser kring Dalarö. Flera vrak från 1500–1700-talen finns i området: t ex Anna Maria, Riksäpplet, Gröne Jägaren och Bellevuevraket. Dessutom finns Dalarö skans med hamn från 1600-talet.

– Vattnen i Haninge kommun har en extremt spännande kulturmiljö bevarad – det är Sveriges, kanske världens, vrakkommun nummer ett!, säger Andreas Olsson.

Bilder på fynd från vraket finns i vårt pressrum: http://press.maritima.se

Kontaktpersoner: Statens maritima museer Andreas Olsson, enhetschef arkeologienheten andreas.olsson@maritima.se 08-519 549 56 070- 519 51 20

Ulrika Djerw, informationsavdelningen ulrika.djerw@maritima.se 08-519 549 35

Marina Kultursällskapet Jan-Erik Johansson 08-25 82 31

Anders Autellus 08-38 60 37

Länsstyrelsen i Stockholms län Jan Dunér, handläggare 08-7854245

Statens maritima museer (SMM) arbetar för bevarandet av det maritima kulturarvet. Vi driver Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet. Utanför museerna verkar vi i en rad nationella och internationella projekt inom marinarkeologi, kulturmiljöfrågor och maritima nätverk.
Till toppen