Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet är sedan 2009 miljöcertifierade enligt den frivilliga och internationella standarden ISO 14001.

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) har ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet så att verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan beaktas på ett systematiskt sätt. Miljöledningssystemet fungerar i enlighet med gällande lagstiftning och ISO 14001:2015.

SMTM har en hållbarhetspolicy som omfattar social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetspolicyn hjälper verksamheten fatta beslut som bidrar till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och de nationella miljökvalitetsmålen. Den stödjer även arbetet med att nå myndighetens vision. Årligen arbetas också hållbarhetsmål fram.

SMTM har tre långsiktiga målområden som kopplar till hållbar utveckling: Växthusgasmål, Resor och möten samt Inspirationsmål.

Alla delar av verksamheten och alla medarbetare berörs och omfattas av miljöledningssystemet och alla medarbetare har ansvar för att arbeta med ständiga förbättringar.

Museernas miljöarbete

Läs mer om våra museers miljöarbete.

Järnvägsmuseet och de transporthistoriska samlingarna som inordnades i SMTM den 1 januari 2018 kommer successivt att integreras i hållbarhetsarbetet. 

Föreslå förbättringar 

Vi på SMTM tar gärna emot förbättringsförslag från våra besökare. Det kan till exempel vara en åtgärd som sparar energi etc. 

Har du förbättringsförslag? Skicka en e-post till forbattring@smtm.se