2022 fyller Marinen 500 år. Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) uppmärksammar firandet med att berätta om 500 års örlogshistoria genom filmer, utställningar, föredrag, bokutgivningar, fartygsträffar och specialarrangerade tågresor. 

Marinmuseum och Sjöhistoriska museet har sina ursprung i flottans samlingar, Vasamuseet är uppbyggt kring ett av världens mest kända örlogsfartyg och på Vrak – Museum of Wrecks berättas om sjunkna örlogsskepp. I samlingarna med föremål, arkivhandlingar, böcker och fotografier finns minnena bevarade och även utställda. Till detta hör SMTM:s egna örlogsmuseifartyg samt de före detta örlogsfartyg som ägs av myndigheten men bevaras och brukas av ideella föreningar.

Under 2022 berättar Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet, Vrak och Järnvägsmuseet om 500 års örlogshistoria genom filmer, utställningar, visningar, föredrag, bokutgivningar, fartygsträffar och specialarrangerade tågresor med Järnvägsmuseets egna tåg. 

Välkomna!

Program och mer information

Program och mer information finns på våra museers webbplatser.