På Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM, arbetar cirka 230 tillsvidareanställda. Vi arbetar i en kreativ miljö och de anställda representerar ett brett spektra av professioner. SMTM utsågs 2023 till Sveriges modernaste myndighet. 

Här finns allt från intendenter och forskare, till marinarkeologer, butikspersonal, tekniker, riggare, vaktmästare, bibliotekarier, fotografer, pedagoger, ekonomer, guider, administratörer, informatörer, konservatorer, historiker, modellbyggare, IT-personal och säkerhetsexperter. För att driva och utveckla våra museer och verksamheter behövs helt enkelt de flesta yrkeskategorier.

Vi erbjuder stimulerande arbeten med goda möjligheter till kompetensutveckling. Som statlig arbetsgivare har våra anställda dessutom flera förmåner, som till exempel:

  • flextid,
  • generösa semestervillkor,
  • friskvårdsbidrag,
  • ersättning för läkemedel,
  • extra föräldrapenningstillägg
  • extra ersättning om man blir sjuk.

Sveriges modernaste myndighet

SMTM utnämndes 2023 till Sveriges modernaste myndighet. Utmärkelsen delades ut vid Kvalitetsmässan i Göteborg den 21 november 2023.