Här hittar du bland annat kontaktuppgifter till myndigheten och våra museer. 

E-post

Till myndigheten:

E-post: registrator@smtm.se

Till medarbetare:

fornamn.efternamn@smtm.se

Postadress och telefon 

Karlskrona

Statens maritima och transporthistoriska museer
Box 48
371 21 Karlskrona
Telefon växel: 0455-35 93 00
E-post: registrator@smtm.se

Stockholm

Statens maritima och transporthistoriska museer
Box 27131
102 52 Stockholm
Telefon växel: 08-519 549 00
E-post: registrator@smtm.se

Gävle

Statens maritima och transporthistoriska museer
Box 407
801 05 GÄVLE
Telefon växel: 026-455 14 50
E-post: registrator@smtm.se

Besöksadresser

Marinmuseum

Stumholmen
371 32 Karlskrona

Sjöhistoriska museet

Djurgårdsbrunnsvägen 24
115 27 Stockholm

Vasamuseet

Galärvarvsvägen 14
115 21 Stockholm

Vrak – Museum of Wrecks

Djurgårdsstrand 17
115 21 Stockholm

Järnvägsmuseet

Rälsgatan 1
802 91 Gävle

Obs! Museet är stängt för renovering. 

Kontor

Storgatan 41
114 55 Stockholm
(Här arbetar medarbetare vid staben samt enheterna för fastighet och säkerhet, it, kommunikation, kulturarv, samling Sjöhistoriska och utställning.)

Leveransadresser för bud/godsmottagning

Marinmuseum:
Baksidan, Stumholmen, Karlskrona

Sjöhistoriska museet:
Baksidan, Djurgårdsbrunnsvägen 24, Stockholm

Vasamuseet:
Djurgårdsstrand 1, Stockholm

Vrak – Museum of Wrecks:
Djurgårdsstrand 17, Stockholm

Järnvägsmuseet: 
Rälsgatan 1, Gävle

Fakturaadress

Statens maritima och transporthistoriska museer
FE 7733
831 90 Östersund

Elektronisk faktura

Alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. Om parterna har avtalat om en annan e-fakturastandard, kan leverantören fortsätta skicka fakturor enligt avtalad standard. SMTM kan inte heller ta emot PDF-fakturor. 

Information till leverantörer finns i dokumenten nedan.

Organisationsnummer

202100-1132

Jobbansökningar

Vi tar inte emot spontana jobbansökningar och CV:n. Lediga tjänster hittar du här: 

Ta del av allmänna handlingar

Du kan alltid begära att få ta del av allmänna handlingar. När du begär ut allmänna handlingar prövar myndigheten om uppgifterna är offentliga. Den som begär ut en allmän handling som är offentlig, det vill säga som inte skyddas av sekretess, har en grundskyddad rättighet att få vara anonym och behöver heller inte uppge syftet med sin begäran. Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning. Om uppgifterna inte kan lämnas ut p g a sekretess får Statens maritima och transporthistoriska museer fråga vem som begär uppgifterna och i vilket syfte de ska användas. Kontakt myndighetens registrator för att begära ut en allmän handling. Registrator nås via registrator@smtm.se eller telefon 08-519 548 78.

Visselblåsartjänst

Du kan visselblåsa anonymt om missförhållanden på SMTM. För att du ska vara skyddad av visselblåsarlagen ska missförhållandet vara arbetsrelaterat och det ska finnas ett allmänintresse i det du rapporterar. Rapportering sker genom ett formulär här på webbplatsen. Möjlighet att finns också att rapportera per telefon eller vid ett fysiskt möte.