Här hittar du bland annat kontaktuppgifter till myndigheten och våra museer. 

E-post

Till myndigheten:

Till medarbetare:

  • fornamn.efternamn@smtm.se

Postadress, telefon & fax

Karlskrona

Statens maritima och transporthistoriska museer
Box 48
371 21 Karlskrona
Telefon växel: 0455-35 93 00
E-post: registrator@smtm.se
Fax: 0455-35 93 50

Stockholm

Statens maritima och transporthistoriska museer
Box 27131
102 52 Stockholm
Telefon växel: 08-519 549 00
E-post: registrator@smtm.se
Fax: 08-519 548 94 

Gävle

Statens maritima och transporthistoriska museer
Box 407
801 05 GÄVLE
Telefon växel: 026-455 14 50
E-post: registrator@smtm.se
Fax: 08-519 548 94 

Besöksadresser

Marinmuseum

Stumholmen
371 32 Karlskrona

Sjöhistoriska museet

Djurgårdsbrunnsvägen 24
115 27 Stockholm

Vasamuseet

Galärvarvsvägen 14
11521 Stockholm

Järnvägsmuseet

Rälsgatan 1
802 91 Gävle

Obs! Museet är stängt för renovering. 

Kontor

Storgatan 41
114 55 Stockholm
(Här arbetar medarbetare vid staben samt enheterna för fastighet och säkerhet, it, kommunikation, kulturarv, samling Sjöhistoriska och utställning.)

Leveransadresser för bud/godsmottagning

Marinmuseum:
Baksidan, Stumholmen, Karlskrona

Sjöhistoriska museet:
Baksidan, Djurgårdsbrunnsvägen 24, Stockholm

Vasamuseet:
Djurgårdsvägen 36, Stockholm

Järnvägsmuseet: 
Rälsgatan 1, Gävle

Fakturaadress

Statens maritima och transporthistoriska museer
FE 94
838 73 Frösön

Elektronisk faktura

Alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. Om parterna har avtalat om en annan e-fakturastandard, kan leverantören fortsätta skicka fakturor enligt avtalad standard. SMTM kan inte heller ta emot PDF-fakturor. 

Organisationsnummer

202100-1132

Jobbansökningar

Vi tar inte emot spontana jobbansökningar och CV:n. Lediga tjänster hittar du här: 

Ta del av allmänna handlingar

Du kan alltid begära att få ta del av allmänna handlingar. När du begär ut allmänna handlingar prövar myndigheten om uppgifterna är offentliga. Den som begär ut en allmän handling som är offentlig, det vill säga som inte skyddas av sekretess, har en grundskyddad rättighet att få vara anonym och behöver heller inte uppge syftet med sin begäran. Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning. Om uppgifterna inte kan lämnas ut p g a sekretess får Statens maritima och transporthistoriska museer fråga vem som begär uppgifterna och i vilket syfte de ska användas. Kontakt myndighetens registrator för att begära ut en allmän handling. Registratorn nås via registrator@smtm.se eller telefon 08-519 548 78.