Den 15-20 september 2019 hölls ICMM:s kongress i Stockholm och i Mariehamn på Åland. Arrangörer var Statens maritima och transporthistoriska museer och Ålands sjöfartsmuseum. 

International Congress of Maritime Museums (ICMM) är en organisation som arbetar med att representera och stödja sina medlemmar, maritima museer över hela världen, i gemensamma frågor. Genom bland annat sina kongresser och konferenser bildar de ett starkt nätverk av maritima museer.

Kongressen, som hålls vartannat år, är öppen för medarbetare vid maritima museer som är medlemmar i ICMM.