Från svensk horisont utspelade sig första världskriget i mångt och mycket till havs, därför har den maritima historien en nyckelroll för förståelsen av det svenska agerandet under kriget.

I boken Sverige och första världskriget ger svenska och utländska forskare en initierad inblick i hur de maritima händelserna påverkade Sverige. Författarna behandlar storpolitiska händelser och krigets militära sida men berör även hur kriget påverkade vanliga människors liv. Läsaren får stifta bekantskap med ubåtskaptener och kappseglare, fredsaktivister och fiskare, värnpliktiga och internerade samt ta del av deras erfarenheter av kriget.

Texterna i boken är skrivna av landets ledande experter på området och fyller en viktig lucka i historieskrivningen om Sverige i skuggan av första världskriget.

Boken är ett samarbete mellan Historiska Media, Sjöhistoriska museet samt Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Redaktörer är Mirja Arnshav och Andreas Linderoth.

Fakta om boken

 
Titel: Sverige och första världskriget: maritima perspektiv
Författare: Alexandersson, Henrik (förf.) Andersson, Irene (förf.), Arnshav, Mirja (förf), Hedén, Anne (förf.), Kämpe, Fredirk (förf.), Liljegren, Ingemar (förf.), Linderoth, Andreas (förf.), Löfgren, Johan (förf.) McWilliams, Anna (förf.), Möller, Gunnar (förf.), Parry, David (förf.), Roth, Thomas (förf.), Sturfelt, Lina (förf.), Svensson, Annmari (förf.), Søndergaard Bendtson, Bjarne (förf.), Åselius, Gunnar (förf.)
Sidor: 287 sidor
Pris: 300 kr
ISBN: 9789175455143
Status: I lager