Svensk sjöhistorisk bibliografi täcker tidsperioden 1800–1996 och redovisar böcker och artiklar ur tidskrifter och årsböcker i skilda ämnen inom det maritima området.

Sjöhistoriska museet har Nordens mest omfattande maritimhistoriska bibliotek. I bibliotekets verksamhet ingår att följa utgivningen av svensk maritim litteratur.

Fakta om böckerna

 
Titel: Svensk sjöhistorisk bibliografi 1992-1996
Redaktion: Helena Grönquist-Franzén
Innehåll: Drygt 6 000 titlar av svensk maritimhistorisk utgivning
Sidor: Inbunden, 633 sidor, ill
Pris: 150 kr
Status: I lager
   
Titel: Svensk sjöhistorisk Bibliografi 1987-1991
Redaktion: Helena Grönquist-Franzén och Stefan Andersson
Innehåll: 2000 artiklar och titlar ur tidskrifter och årsböcker
Sidor: Inbunden, 258 sidor, ill
Pris: 120 kr
Status: I lager
   
Titel: Svensk sjöhistorisk Bibliografi 1976-1986
Redaktion: Helena Grönquist
Innehåll: 3 900 artiklar och boktitlar ur den svenska utgivningen
Sidor: Inbunden, 407 sidor, ill
Pris: 60 kr
Status: I lager
   
Titel: Svensk sjöhistorisk bibliografi 1965-1975
Redaktion: Helena Grönquist-Franzén
Innehåll: Närmare 10 000 artiklar och boktitlar
Sidor: Inbunden, 928 sidor
Pris: 150 kr
Status: I lager
   
Titel: Svensk sjöhistorisk Bibliografi  1946-1964. Del 1
Redaktion: Helena Grönquist-Franzén
Innehåll: Drygt 10 000 titlar av svensk maritimhistorisk utgivning
Sidor: Inbunden, 495 sidor
Pris: 100 kr
Status: I lager
   
Titel: Svensk sjöhistorisk Bibliografi 1946-1964. Del 2
 
Redaktion: Helena Grönquist-Franzén
 
Innehåll: Drygt 10 000 titlar av svensk maritimhistorisk utgivning
Sidor: Inbunden, 493 sidor, ill
 
Pris: 100 kr
 
Status: I lager