Sjömansyrkena tillhör de mest manligt dominerade yrkeskategorierna. Men vad få känner till är att det funnits kvinnliga yrkessjömän inom svenska handelsflottan under hela 1900-talet.

Vid förra sekelskiftet gick kvinnor till sjöss som restauratriser, kockor och mässjäntor. Efter andra världskriget mönstrade kvinnliga telegrafister ut och först på 1960-talet skedde kvinnornas inträde på däck, brygga och i maskin.

Kvinnorna på däck och i maskin har varit formellt jämställda sina manliga kolleger, med lika arbete, arbetstider och lön. Arbetet med att definiera sin roll i mansgruppen och skapa en egen yrkesidentitet har dock för många varit en komplicerad process.

Traditioner och förebilder saknas när kvinnorna ska inlemmas i fartygssamhället. Hur upplever de arbetet och fritiden? Hur finner de utrymme i den hierarkiska och manligt kodade organisationen ombord? Om de här och andra frågor handlar boken Kvinnliga sjömän – finns dom? som till stor del bygger på intervjuer med kvinnor som har varit eller är aktiva inom sjöfarten.

2008 mottog författaren Ingrid Kaijser Svenska Sjömanshusstiftelsens litteraturpris för boken Kvinnliga sjömän - finns dom?

Fakta om boken

 
Titel: Kvinnliga sjömän - finns dom?
Författare: Ingrid Kaijser
Sidor: Inb. (m. mjuka pärmar), 252 sidor, ill. i färg
Pris: 195 kr
Status: I lager