År 1522 köpte Gustav Vasa ett antal örlogsfartyg från hansastaden Lübeck och tog dem till Sverige. Det blev startskottet för den svenska flottan.

När eskadern från Lübeck den 7 juni 1522 seglade in i Slätbaken i Östergötland startade ett nytt skede i de svenska sjöstridskrafternas historia. Militära styrkor till sjöss hade funnits tidigare men de hade organiserats av olika aktörer: kungen, riksföreståndaren, höga adelsmän och biskopar, men även av städerna och bönderna. Nu skulle försvaret istället organiseras och ledas av centralmakten, det statliga maktmonopolet etablerades steg för steg, vilket ledde till att Sverige fick en särställning i Östersjön.

Många omvälvande världshändelser har sedan dess präglat flottans historia och i Klart skepp! får de sin historia berättad. Vi deltar i sjöslag och maktstrider, beundrar skeppsbyggeri och galjoner, analyserar teknikens, handelns och politikens roll i flottans utveckling. Inte minst dyker vi ner i havet och utforskar vrakens vidunderliga värld.

Historien är full av kända och okända människoöden, och här får vi bland andra möta maktfullkomliga kungar och egensinniga amiraler, hjältemodiga kvinnor och missförstådda militärer, visionära samlare och gossar i sjömanskostym.

Klart skepp! är indelad i sex århundraden (1500-tal till 2000-tal) och består av femton texter skrivna av tolv författare, var och en med sin specialistkompetens. De vitt skilda nedslagen i tid och rum bildar en kalejdoskopisk berättelse – en berättelse om flottans roll i Sveriges historia; om havet, människorna och makten.

Klart skepp! är Sjöhistoriskas Vänners årsbok 2022–2023 och är rikt illustrerad med foton, målningar, kartor och grafer.

Fakta om boken

 
Titel: Klart skepp! Svenska flottan i krig och fred under 500 år
Författare: Lars Ericson Wolke, Hans-Lennart Ohlsson, Jan Jörnmark, Erling Matz, Jim Hansson, Patrik Höglund, Claes Rainer, Karin Fredriksson, Ulrica Söderlind, Tonie Lewenhaupt, Thomas Engevall, Magnus Haglund, Patrik Oksanen.
Sidor: 240 sidor
Pris: 260 kr
ISBN: 9789177899648
Status: I lager