När andra världskriget drabbade Baltikum satte tusentals flyktbåtar kurs mot Sverige. Ombord på dessa båtar fanns inte bara människor, utan också väskor och bylten som packats med allehanda saker. Fotoalbum, silverbestick, dopklänningar, böcker och nallebjörnar fick för första gången gunga på Östersjöns vågor, tillsammans med fiskegarn, kompasser och ibland även skjutvapen.

I Föremål på flykt får dessa ting, sparade i byrålådor och på vindar runt om i landet, bli vägvisare till vad som i estnisk och lettisk historieskrivning har kallats den stora flykten. Minnessakerna speglar enskilda människors öden i det ockuperade Baltikum, men också delade minnen och erfarenheter av flykt. De bär på berättelser om hopp och förtvivlan, om vardag och strapatser och om saknad och överlevnad i tider av ofred och uppbrott. Som små men färgstarka pusselbitar utgör föremålen ett viktigt bidrag till migrationens historia och bildar ett unikt kapitel i Östersjöns historia.

Boken ges ut i samarbete med Sjöhistoriska museet med finansiering från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag och Sjöhistoriska museets vänförening, Sjöhistoriskas Vänner, och är framtagen i samband med en utställning som visas på museet under hösten 2022.

Fakta om boken

 
Titel: Föremål på flykt
Författare: Mirja Arnshav & Anneli Karlsson
Sidor: 160 sidor
Pris: 285 kr
ISBN: 978-91-89361-15-7
Status: I lager