Unga Mälardalsbor 1808 berättar om Sveriges sista krig.

I Sverige talas det sällan om det blodiga krig som utspelades på svensk-finskt område för tvåhundra år sedan – förmodligen därför att det slutade i ett stort nederlag för svensk del. När fred slöts med Ryssland 1809 hade Sverige förlorat Finland, det vill säga sin östra rikshalva.

I den här boken skildras sjökriget mot Ryssland genom soldaternas egna ord i dagböcker och nedtecknade minnesberättelser. Läsaren får följa med ombord på kanonsluparna som ingick i den svenska skärgårdsflottan. Kanonsluparna var mindre, öppna fartyg som roddes eller seglades. De användes både för att skydda trupptransporter över Ålands hav och i regelrätta sjöstrider i svårbemästrade, grunda skärgårdar.

Berättelserna vittnar om brist på kläder, usla nattskydd i de isande höstvindarna och fasansfulla krigsupplevelser – långt från krigsromantiken.

Fakta om boken

 
Titel: "De oändeligt förbannade sluparna..." - episoder från sjöstriderna mot Ryssland 1808-1809
Författare: Olle Malmqvist & Iréne Welander Larsson
Sidor: Häftad, 168 sidor, rikt illustrerad i färg
ISBN: 978-91-976923-2-8
Status: Slutsåld