Sjöhistoriska museets marinarkeologer har under en följd av år undersökt sjöbottnen utanför Birka i Mälaren. De nya rönen har jämförts med tidigare forskning och med omvärldens många upptäckter. Fram träder en helt ny bild av den svenska vikingatiden. En bild som presenteras i boken Birkas skepp – Vikingatid på Östersjön.

Bakom bokprojektet står Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer, och Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm tillsammans med Medströms Bokförlag.

Fakta om boken

 
Titel: Birkas skepp
Författare: Jim Hansson, Dick Harrison, Charlotte Hedenstierna-Jonson, Klas Helmerson, Jens Lindström, Thomas Magnusson och Amica Sundström
Sidor: 207 sidor
Pris: 300 kr
ISBN: 9789173291316
Status: I lager