Statens maritima och transporthistoriska museer är en statlig myndighet under kulturdepartementet. Vi driver Marinmuseum i Karlskrona, Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle. 

Med utgångspunkt i mångfald, hållbarhet och tillgänglighet i hela landet arbetar vi med det maritima och transporthistoriska kulturarvet för att vidga din världsbild. Vi bedriver publikt arbete, kunskapsutveckling och samlingsförvaltning för ett öppet, inkluderande och demokratiskt samhälle.