Vrak och plundring i Östersjön

24 juni 2020 11:06

Marinarkeologer från Vrak – Museum of Wrecks har nyligen avslutat dykningar och provtagningar av Osmundvraket, som tidigare utsatts för plundring. Foto: Jim Hansson, Vrak/SMTM

I två filmer berättas om Osmundvraket och den plundring som det utsatts för.

Ett välbevarat skeppsvrak från Gustav Vasas tid hittades för två år sedan vid dykningar i Stockholms mellersta skärgård. Det ålderdomligt byggda skeppet ligger tungt på botten med en unik last av s.k. osmundjärn. Nyligen avslutade Vrak – Museum of Wrecks dykningar och provtagningar av det så kallade Osmundvraket och hoppas nu kunna bidra med ny kunskap om järnhandeln och svensk historia.

Marinarkeologerna upptäckte förra året att Osmundvraket hade utsatts för plundring. Och många fler vrak i Östersjön är drabbade, trots att de äldre vraken är skyddade av Kulturmiljölagen.

När delar av eller hela lasten av ett vrak plundras, förstörs många ledtrådar som gör det svårare att berätta om skeppet som en gång seglade fram på Östersjön. Det är ett kulturavsbrott som berövar oss vår historia. Vrak arbetar nu tillsammans med andra aktörer med en förhöjd närvaro till havs och med att göra människor medvetna om detta för många okända kulturarv.

I nya två filmer, gjorda av SMTM, berättas mer om dykningarna och Osmundvraket samt om vrakplundring och dess allvarliga konsekvenser.

Osmundvraket är helt unikt i sitt slag. Skeppstypen är okänd, och vraket är lastat med svenskt järn från 1500-talet. 
Vrakplundring är ett stort problem i Östersjön, trots att äldre vrak skyddas av kulturmiljölagen. Nu har ett samarbete inletts för att få
Till toppen