Vrak – ett miljöcertifierat museum

18 mars 2022 14:03

Varje produkt som finns i Vraks museibutiks utbud har noga valts ut och granskats ur hållbarhetsperspektiv. Foto: Lovisa Brämming, SMTM. CC BY

Vrak – Museum of Wrecks är nu miljöcertifierat enligt ISO 14001. 

Vid den nyligen genomförda miljörevisionen gavs tummen upp tack vare Vraks genomtänkta och naturliga sätt att arbeta med hållbarhetsfrågor. I och med ISO-certifieringen arbetar Vrak nu inom ramen för ett miljömässigt hållbart och välfungerande miljöledningssystem.

– ISO är en kvalitetsstämpel för det hållbarhetsarbete vi redan gjort och som vi nu kan bygga vidare på, säger en entusiastisk museichef, Odd Johansen och fortsätter:

– I praktiken betyder det att vi har en bra grund att stå på för att få miljöarbetet att fungera effektivt. Vår koppling till Östersjön är speciell och miljön är en del av Vrak, så vi både vill och måste förhålla oss till hållbarhet och miljöfrågor i vårt dagliga arbete.

Inspiration och förebild

Vrak vill inspirera omvärlden, turister och besökare från Sverige och internationellt, genom att berätta om hur museet arbetar – och om hur kultur och natur påverkas ovan och under vattnet. Museets miljöarbete har också betydelse för kulturarvet.

– Till exempel bärgar vi inte vraken, vilket skulle vara enormt resurskrävande. Man kan säga att vi bärgar dem digitalt och berättar om dem i våra utställningar, berättar Odd Johansen.

Läs mer om Vraks hållbarhetsarbete

Läs mer på Vraks webbplats.

Till toppen