Vasas systerskepp Äpplet hittat – världsunikt fynd!

24 oktober 2022 19:10

Patrik Höglund vid Äpplets babordsida. Foto: Jim Hansson, Vrak/SMTM. CC BY

Marinarkeologer från Vrak – Museum of Wreck, har hittat vraket av örlogsskeppet Äpplet. Äpplet sjösattes 1629 och är byggt av samma skeppsbyggmästare som färdigställde skeppet Vasa ett år tidigare. Måttuppgifter, skeppstekniska detaljer, träprover och arkivunderlag bekräftar att det är Äpplet – Vasas systerskepp.

Vraks marinarkeologer har tillsammans med marinen vid flera tillfällen undersökt ett sund vid Vaxholm utanför Stockholm. I december 2021 upptäcktes där ett mycket stort fartygsvrak. Skeppssidorna låg delvis nedfallna på botten, men skrovet var i övrigt bevarat upp till ett undre kanondäck. I de nedfallna sidorna fanns kanonportar i två olika nivåer – det rörde sig alltså om ett örlogsskepp med två kanondäck.

– Pulsen steg rejält när vi såg hur likt vraket var Vasa. Både konstruktionerna och de kraftiga dimensionerna kändes väldigt bekanta. Hoppet om att hitta ett av Vasas systerskepp tändes hos oss, berättar Jim Hansson, marinarkeolog på Vrak.

En andra, mer noggrann undersökning gjordes våren 2022. Vid dykningar påträffades skeppstekniska detaljer som hittills bara setts på Vasa och ett flertal prover och analyser gjordes. Det framkom bland annat att eken till skeppsvirket huggits 1627 i Mälardalen – på samma plats som Vasas virke något år tidigare.

– Mått, konstruktionsdetaljer, träprover och arkivmaterial pekade alla åt samma håll – vi hade hittat Vasas systerskepp Äpplet! säger Patrik Höglund, marinarkeolog på Vrak.

Ny kunskap och historia

Att marinarkeologerna nu är säkra på att de hittat Äpplet ger ny och viktig kunskap.

– Med Äpplet kan vi lägga ytterligare en viktig pusselbit i utvecklingen av svenskt skeppsbyggeri. Och det är först nu vi verkligen kan undersöka skillnaderna i Vasas och Äpplets konstruktioner, säger Jim.

– Det här kommer hjälpa oss förstå hur de stora krigsskeppen utvecklades från det instabila Vasa till sjödugliga bjässar som kunde behärska Östersjön – en avgörande faktor för Sveriges framväxt som stormakt på 1600-talet, berättar Patrik.

– Fyndet är också värdefullt för de som vill upptäcka en ny bit spännande historia genom det gamla fartyget. Äpplet tillhör vårt kulturarv och redan på onsdag kväll arrangerar vi ett föredrag på Vrak där vi berättar mer om Äpplet, säger Jim Hansson.

Glömda flottan

Vraks marinarkeologer undersöker vrak efter örlogsskepp på flera platser längs Sveriges kuster. Undersökningarna sker inom forskningsprogrammet ”Den glömda flottan”, som utförs i samarbete mellan Centrum för maritima studier (CEMAS) vid Stockholms universitet, Vrak/SMTM och Museiverket i Finland. Programmet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

Mer om Äpplet

Läs mer på Vraks webbplats.

2022-Äpplet-Kanonport-från-övre-batteridäck-vid-styrbord-akter-utifrån_Foto_Jim-Hansson.jpg

En kanonport från Äpplets övre batteridäck vid styrbord akter utifrån. Foto: Jim Hansson, Vrak/SMTM. CC BY

Till toppen