Våra museer i sommar

03 juli 2020 09:07

Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet öppnar igen i sommar med corona-anpassat mottagande.

SMTM har gjort olika anpassningar av verksamheten så att Marinmuseum i Karlskrona och Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm kan välkomna sina besökare på ett ansvarsfullt sätt och vara en trygg arbetsplats för medarbetarna under rådande situation. Besökarna är välkomna att komma nära föremålen och samtidigt hålla avstånd till varandra.

Några av de åtgärder som vidtagits är ökad städning, skyltning om att hålla avstånd och visa hänsyn, markeringar på golvet eller via pållare och avspärrningsband som hjälper besökare att hålla avstånd, handspritstationer samt värdar på plats för att både kunna svara på frågor och övervaka att besökarna håller avstånd.

SMTM fortsätter också att noga följa ansvariga myndigheters rekommendationer och utvecklingen av smittspridningen av coronaviruset. Om det skulle bli en ökad smittspridning kan det bli aktuellt att stänga museerna igen.

Mer information 

Information om öppettider, åtgärder mot smittspridning med mera finns på museernas webbplatser.

Järnvägsmuseet

Järnvägsmuseet och Tåghallen är stängda och museets tågresor är inställda under 2020. På webbplatsen finns mycket att läsa och lära om museets unika samling, forskning och restaureringsverksamhet av lok och vagnar.

Till toppen