Väg- och trafikhistoria på DigitaltMuseum

09 februari 2021 09:02

Vägstation T4 i Svartå. Foto: Okänd fotograf, Väg- och trafikhistoriska samlingens arkiv/SMTM.

Nu finns den Väg- och trafikhistoriska samlingen publicerad på DigitaltMuseum.

Vägstationer i svartvitt

I första omgången publiceras en samling fotografier på vägstationer i Sverige.

1944 förstatligades vägväsendet i Sverige. I samband med detta genomförde Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen (VoV), Förråds- och verkstadsbyrån, en fotodokumentation av de vägstationer som staten genom VoV övertog från vägdistrikten. Dokumentationen utfördes i slutet av 1940-talet och början av 1950-talet, med viss komplettering på 1960-talet.

Fotografierna är endast i svartvitt, och bara ibland syns människor i bild.

Enbart exteriörbilder

Av fotografierna kan man se att en stor del av dessa anläggningar befann sig i ett dåligt skick då fotodokumentationen genomfördes. Rena ”ruckel” och skrotupplag förekommer på en mängd bilder, samtidigt som vissa vägstationer var i ett förhållandevis bra skick. Att det inte finns några interiörbilder från garage, verkstad och kontor är naturligtvis en stor brist.

Avsikten är att så småningom också kunna publicera en del objekt och fordon från föremålssamlingen.

DigitaltMuseum

Se bilderna ur Väg- och trafikhistoriska samlingen på Digitalt museum:

Till toppen