Två skeppsvrak lika stora som skeppet Vasa funna utanför Vaxholm

08 november 2019

Bordläggning lask styrbord på det ett av de två funna skeppen. Foto: Jim Hansson, SMTM

Två stora örlogsskepp från 1600-talet har påträffats vid dykningar utanför Vaxholm. Dykande marinarkeologer från det nya museet Vrak – Museum of Wrecks hoppas att de kan ha funnit Vasas systerskepp.

Marinarkeologerna vid det nya museet Vrak – Museum of Wrecks, som är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer, har under veckan undersökt historiska lämningar i en försänkning utanför Vaxholm.
Upptäckten var häpnadsväckande – först fann marinarkeologerna ett skeppsvrak lika stort som skeppet Vasa. Det är ett örlogsskepp från 1600-talet som troligen sänkts avsiktligt för att försvåra för inkräktare att ta sig sjövägen till Stockholm. Aktern är trasig men fören är bättre bevarad och sticker upp cirka 5 meter från botten. Måtten som tagits och konstruktionsdetaljer som noterats stämmer väl överens med Vasas.

- Det var som att simma runt på Vasa, säger marinarkeolog Jim Hansson entusiastiskt.

Dagen därpå fann de ytterligare ett skeppsvrak – sannolikt större än det första – i förlängningen av det första funna vraket.

Marinarkeologerna hoppas att de kan ha funnit Vasas systerskepp Äpplet, ett av flera stora örlogsskepp som enligt historiska källor sänktes utanför Vaxholm under 1600- talets andra hälft. Bland dom finns sannolikt även skeppen Kronan och Scepter som byggdes i en serie tillsammans med Vasa under Gustaf Adolfs upprustande av den svenska flottan.

Under dykningarna har marinarkeologerna tagit flera prover av träet i vraken. Dessa prover kommer nu att analyseras för att kunna datera och förhoppningsvis identifiera vraken.

- Detektivarbetet har bara börjat, säger Jim Hansson.

Dykningarna har utförts av Statens maritima och transporthistoriska museer i samarbete med Marinen.

Mer information

Mer information, bilder och kontaktpersoner finns i ett pressmeddelande. 

Om Vrak – Museum of Wrecks

Vrak – Museum of Wrecks är ett museum som ska sprida kunskap om det maritima kulturarv som finns på Östersjöns botten. Med hjälp av digital teknik ska museet ta berättelserna till ytan men låta vraken ligga kvar på botten där de bevaras bäst.

Museet öppnar i slutet av 2020 på Djurgården i Stockholm. Det nya marinarkeologiska museet kommer att länka samman kunskapen och samlingarna från bland annat Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och Marinmuseum. Museet ingår i Statens maritima och transporthistoriska museer.

Redan nu arbetar museets marinarkeologer med dykningar, forskningsprojekt, arkivstudier och nätverkande runt Östersjön. Det leder till ständig kunskapsuppbyggnad och omvärldsbevakning som kan berättas på museet.

Till toppen