Tre museer öppnar

20 maj 2021 13:05

I maj öppnar Marinmuseum, Sjöhistoriska och Vasamuseet igen, på ett tryggt och smittsäkert sätt för både besökare och personal. 

Sjöhistoriska museet öppnade den 18 maj, Vasamuseet öppnade den 19 maj och Marinmuseum öppnar den 26 maj.

För att göra museiupplevelsen säker för både besökare och personal och i enlighet med gällande föreskrifter har museerna infört en rad begränsningar och anpassningar. Det handlar framför allt om att undvika risker för trängsel.

Några av åtgärderna:

  • Museerna har ett maxantal på samtidiga besökare. För Marinmuseum inklusive Ubåtshallen är det 230, Sjöhistoriska 230 och Vasamuseet 250.
  • En del rum och utrymmen har angivna maxantal, till exempel Galjonshallen i Marinmuseum, Sjöhistoriskas entré och Vasamuseets butik.
  • Besökare räknas vid in- och utgång.
  • Besökare får hjälp med att tänka på avstånd och försiktighet av museernas personal, markeringar i golvet och tydlig skyltning.
  • Där det behövs finns plexiglasskydd mellan personal och besökare, till exempel vid informationsdisk, i butiker och i entrékassorna.
  • Trånga rum och utrymmen samt platser med många kontaktytor är avstängda.
  • Städningen har utökats.
  • Handspritsstationer finns.

Läs mer om åtgärder, öppettider med mera på respektive museums webbplats.

SMTM fortsätter att noga följa ansvariga myndigheters rekommendationer och utvecklingen av smittspridningen av coronaviruset. 

Järnvägsmuseet

Järnvägsmuseet och Tåghallen är stängda och museets tågresor är inställda men museet planerar för resor senare under 2021. På webbplatsen finns mycket att läsa och lära om museets unika samling, forskning och restaureringsverksamhet av lok och vagnar.

Till toppen