Sveriges modernaste myndighet

29 juni 2023

SMTM är en av fem statliga myndigheter som gått till finalomgången för utmärkelsen ”Sveriges modernaste myndighet 2023”.

Sveriges modernaste myndighet är en utmärkelse som delas ut av Kvalitetsmässan i samarbete med fackförbunden Saco-s och ST. Överintendent Lars Amréus säger:

– Det är väldigt roligt att vi som en av fem myndigheter gått vidare till finalomgången. Nu väntar en ganska omfattande process med bland annat en öppen hearing och materialinlämning. Sverige har många myndigheter av hög internationell klass, men jag har goda förhoppningar om att vi ska stå oss bra i jämförelsen med våra systermyndigheter.

Sverige har 343 statliga myndigheter som arbetar för att medborgare och företag ska få en bra och effektiv service och alla kan delta i tävlingen. Natasa Ristic Davidson, statssekreterare vid Finansdepartementet och ordförande i juryn för Sveriges modernaste myndighet, berättar:

– Utmärkelsen Sveriges modernaste myndighet är ett bra sätt att uppmärksamma myndigheters viktiga uppdrag samt den samhälls- och medborgarnytta som de bidrar till. Det ska därför bli intressant att ta del av hur verksamheterna har utvecklats utifrån de olika kriterieområdena. Jag är övertygad om att mer kan göras för att vässa myndigheternas verksamhet och hoppas att årets vinnare kan inspirera fler till fortsatt utveckling.

De andra nominerade är Allmänna reklamationsnämnden, Fastighetsmäklarinspektionen, Integritetsskyddsmyndigheten och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Nästa steg

SMTM kommer nu att skicka in en beskrivning av sitt utvecklingsarbete och hur myndigheten arbetar för att förbättra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande. Därefter kommer SMTM och de andra nominerade myndigheterna att presentera sitt utvecklingsarbete vid en öppen hearing den 23 augusti, där de bland annat får berätta om hur respektive myndighet klarar av att hantera sina uppgifter vid fredstida krissituationer och under höjd beredskap.

En jury bedömer sedan vilken av myndigheterna som slutligen står som vinnare. Bedömningen görs utifrån fyra kriterieområden:

  • Rättssäkerhet och effektivitet
  • Ledar- och medarbetarskap
  • Förnyelse och innovation
  • Hållbar utveckling

Vinnaren tillkännages under Kvalitetsmässans invigningskväll den 21 november.