Skeppet Vasas däcksplankor flyttar ut

25 maj 2022 16:05

Foto: Anneli Karlsson, Vasamuseet/SMTM. CC BY

Ett antal däcksplankor har nu lyfts ut från skeppet Vasa. Anledningen är att Vasa behöver ny stöttning och planken tas bort för att göra plats för en stödkonstruktion.

Skeppet Vasa sjunker. Sakta men säkert rör hon sig nedåt och utåt – en knapp millimeter per år. Dessutom blir träet i skeppet allt ömtåligare och bryts långsamt ner. Därför behöver Vasa ny stöttning. Sedan flera år tillbaka pågår därför projektet Stötta Vasa, som bland annat syftar till att bromsa rörelser minimera belastningen på träet i skeppet.

Forskning visar att dagens yttre stöttning av skeppet inte räcker. Lösningen är att bygga en ny yttre stöttning som passar Vasa bättre än dagens. Därefter byggs en inre stöttning, som kommer vila på den yttre stöttningen.

– Det här är plankor som har legat på Vasa ända sedan hon byggdes och de har av naturliga skäl aldrig tidigare lämnat skeppet. Det är tråkigt som sjutton att riva upp den här miljön som vi har därinne, samtidigt som det skulle vara etter värre att borra stora hål i originaldelarna. Vi vill bevara så mycket som möjligt av Vasa, säger Jacob Jacobson, chef för samlingsenheten på Vasamuseet.

Läs mer i Vasamuseets pressmeddelande.

Till toppen