Skeppet Vasa behöver stöd

07 december 2023

Foto: Lovisa Brämming, SMTM.

Vasamuseet startar en insamling som vänder sig till allmänheten, donatorer och sponsorer som vill hjälpa till att bevara skeppet Vasa för framtiden. Skeppet behöver en ny stöttning för att inte sjunka – igen. Finansieringen av en ny yttre och inre stöttning kommer bli mycket kostsam.

Skeppet Vasa är ett världsunikt kulturarv som lockar över en miljon besökare från hela världen till Vasamuseet varje år. Vasamuseet står nu inför stora utmaningar då den stöttning som Vasa idag ligger i måste bytas ut, eftersom den skadar skeppet och skapar deformationer i skrovet på grund av att skeppets trä är försvagat. Dessutom lutar skeppet svagt åt babord och behöver därför också rätas upp.

Projektet Stötta Vasa handlar om att ge skeppet en ny och mer ändamålsenlig stöttning. Projektet baserar sig på många års forskning i kombination med ett stort engagemang och nytänkande då detta är något som aldrig gjorts förut. Och projektet kommer att bli mycket kostsamt. Jenny Lind, museichef för Vasamuseet, berättar:

– Vi behöver hjälp med att finansiera den nya stöttningen – museets största utmaning sedan bärgningen och konserveringen. Det här är ett extraordinärt projekt som vi inte klarar att finansiera helt själva. Därför söker vi nu donatorer och sponsorer som kan hjälpa oss att rädda och bevara skeppet för framtida generationer. Alla gåvor vi får in går oavkortat till den nya stöttningen och vi är tacksamma för alla bidrag, stora som små.

Vasamuseet är en del av den statliga myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer, men får inget statligt stöd utan lever helt på egna intäkter, framför allt biljettintäkter. Intäkterna räcker inte till att både finansiera den nya stöttningen och samtidigt driva och utveckla museet och bedriva forskning på den nivå som behövs. Därför behöver Vasamuseet hjälp med finansieringen.

Yttre stödvagga och inre skelett

Den nya stöttningen består av en ny yttre stödvagga och ett inre skelett, båda i stål. Magnus Olofsson, projektchef för Stötta Vasa, berättar:

– Den nya stöttningen utgår från hur Vasa är konstruerat, och stöttorna placeras där det är bäst för skeppet. Den byggs så att det blir möjligt att räta upp skeppet och ska också kunna justeras efter hand om det behövs. Den nya stöttningen kommer se till att skeppet håller sin befintliga form och att skrovets rörelser bromsas så att risken för sprickbildningar minskar.

Många av de nya stödbenen kommer hamna på punkter där golvet inte kan bära tyngden. Därför ingår även i projektet att förstärka golvet i Vasamuseets skeppshall.

Ambitionen är att monteringen av den yttre stödvaggan ska påbörjas under andra kvartalet 2024 och målet är att den nya stöttningen är klar 2028, lagom till skeppet Vasas 400-årsdag. Det finns inga planer på att stänga museet under tiden bygget pågår, däremot kommer arbetet att ta paus sommartid.

Hjälp till att stötta Vasa

På Vasamuseets webbplats finns information om hur alla som vill kan stötta Vasa genom att swisha en gåva och hur man kontaktar museet vid större donationer eller företagssamarbeten. Gåvorna går oavkortat till Vasas stödstiftelse Vasa Rediviva som vidareförmedlar samtliga donationer till projektet Stötta Vasa.