Sex örlogsskeppsvrak identifierade utanför Karlskrona

10 mars 2022 15:03

Patrik Höglund dokumenterar kronojakten Simpan. Foto: Jim Hansson, Vrak – Museum of Wrecks/SMTM. CC-BY

Marinarkeologerna på Vrak – Museum of Wrecks har nyligen utforskat och identifierat sex vrak på botten i Blekinge skärgård på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge. 

Att det legat vrak på botten i Djupasund mellan öarna Tjurkö och Sturkö har länge varit känt. Men ingen har vetat hur många och vilka de varit. Nu har Vraks marinarkeologer undersökt och kunnat identifiera vraken: De gigantiska linjeskeppen Enigheten (det tredje största under 1600-talet) och Wasa, fregatten Södermanland, skärgårdsfartyget Disa, brigantinen Pollux samt kronojakten Simpan. Det är fartyg med långa och intressanta historier som fått avsluta sina ”karriärer” med att tjäna som spärr för att skydda Karlskrona örlogsstad. Jim Hansson, marinarkeolog på Vrak, berättar:

– Att äntligen kunna identifiera de här örlogsskeppen känns stort! Det finns få motsvarigheter till spärren i Djupasund.

Förutom de sex vraken påträffades olika anläggningar, dels en stenhög i form av en pyramid med en intilliggande träkonstruktion, dels pålrader och träkonstruktioner som använts i samband med sänkningarna av skeppen.

Resultaten från förundersökningen i Djupasund utgör även en del i forskningsprogrammet ”Den glömda flottan – Sveriges ”blåa” kulturarv 1450–1850”.

Mer information

Till toppen