Samarbetet Fritidsbåtsmuseet i Härnösand avslutas

08 juni 2023

Foto: Peter Asp, SMTM. CC BY.

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) har beslutat att avsluta sin del i samarbetet Fritidsbåtsmuseet i Härnösand, vilket innebär att museet kommer att stänga 2024.

Det nationella Fritidsbåtsmuseet i Härnösand öppnade 2017 som ett samarbete mellan SMTM, Västernorrlands museum och Härnösands kommun. Museet startades som ett försök att flytta ut berättelserna om fritidsbåtens historia till fler platser i Sverige, synliggöra det maritima kulturarvet i Härnösand och Västernorrland samt skapa ett besöksmål av nationellt intresse.

Fritidsbåtsmuseet har idag få besökare och det behövs stora resurser för att utveckla museet till att bli ett välbesökt och effektivt besöksmål. Utifrån det utgångsläget har SMTM beslutat att avsluta sin del i samarbetet med Fritidsbåtsmuseet. Mats Djurberg, museichef för Sjöhistoriska museet (som är en del av SMTM) berättar:

– Det är ett mycket tråkigt beslut att tvingas ta eftersom vi gick in i detta med de bästa intentioner. Men det är tyvärr inte ekonomiskt försvarbart att fortsätta. Det saknas idag grundläggande förutsättningar för att driva vidare och utveckla museet. Bland annat behövs mer personella resurser samt ett mer omfattande samarbete med det lokala civilsamhället. Vi behöver helt enkelt använda våra resurser och skattemedel till mer effektiv verksamhet som når fler.

Det innebär att Fritidsbåtsmuseet inte kommer att kunna fortsätta drivas i sin nuvarande form. Sommaren 2023 blir därmed den sista som museet har öppet för besökare. Därefter kommer museet att tömmas och SMTM tar då hem de tio fritidsbåtar som SMTM har där. Personalsituationen hos de tre huvudmännen påverkas inte och samarbetet kommer att fortgå, i en annan form. SMTM kommer också att utvärdera Fritidsbåtsmuseet från idé till nuläge för att dra lärdomar för framtiden – inte minst utifrån SMTM:s uppdrag att verka i hela landet.

– Vi kommer fortsätta berätta om fritidsbåtens historia på andra sätt, som når fler. I det arbetet tar vi med oss lärdomarna från Fritidsbåtsmuseet, säger Mats Djurberg.