Om året som gått

24 februari 2021 13:02

Nu finns årsredovisningen 2020 att läsa – med intressanta fakta, fina bilder och en bra sammanfattning av all den verksamhet som bedrivs vid SMTM.

Årsredovisningen 2020 med fakta och bilder från verksamheten har överlämnats till Kulturdepartementet. I Årsredovisningen berättar Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) hur vi har uppfyllt vårt uppdrag – att bevara, utveckla samt bygga upp kunskaperna om det maritima och transporthistoriska kulturarvet. 

2020 var ett mycket speciellt år då coronapandemin påverkade verksamheten på många olika sätt och det finns med genom hela årsredovisningen.

Några fakta från 2020

  • Marinmuseum hade 96 382 besökare (-67 procent), Sjöhistoriska museet 39 725 (-76 procent) och Vasamuseet 182 837 (-88 procent) under de månader museerna hade öppet.
  • Myndighetens samlingar innehåller ca 176 000 föremål, ca 1 900 000 fotografier, ca 400 000 ritningar och ca 76 000 böcker. Därtill finns uppskattningsvis om ca 1 200 hyllmeter arkivmaterial och hundratusentals fotografier i de väg- och civilflyghistoriska samlingarna som ännu inte inventerats i sin helhet.
  • Tre populärvetenskapliga böcker har publicerats under året: Järnvägsmuseets årsbok ”Spår”, boken ”Skulpturerna på Vasa” utgiven av Vasamuseet, och Marinmuseums årsbok ”Skeppsbyggaren Fredrik Henrik af Chapman, myt och verklighet”.
  • SMTM arbetar för närvarande med elva forskningsprojekt, bland annat Kläder och skor från det svenska örlogsskeppet Vasa, Järnvägens gröna kulturarv och Den glömda flottan.
  • Under året har Järnvägsmuseets verksamhet i Gävle blivit certifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och därmed är myndigheten och alla fyra museer certifierade.

Ladda ner och läs Årsredovisningen 2020 (som pdf) via länken nedan. 

Till toppen