Nytt samarbete hindrar plundrare

13 oktober 2020 10:10

Vraks marinarkeolog Patrik Höglund vid Kustbevakningens fartyg utanför Dalarö. Foto: Anders P Näsberg, SMTM.

Plundring av vrak i Östersjön är ett växande problem. Vrak – Museum of Wrecks går nu samman med flera tunga myndigheter för att förhindra att vraken skadas och töms på innehåll. Nyligen träffades de på Kustbevakningens fartyg utanför Dalarö i Stockholm skärgård för att byta erfarenheter.

I det nya samarbetet mot vrakplundring i Östersjön finns många olika kompetenser. Vraks marinarkeologer bidrar med kunskap om vraken och deras historia. Genom ökad närvaro och radarövervakning av vissa vrak blir det svårare för vrakplundrare verka.

Marinarkeologer upptäcker då och då på att det stulits allt från enstaka souvenirer till hela laster av föremål från vrak, som säljs internationellt. Färre föremål på vraken betyder att det blir svårare för marinarkeologerna att tolka deras historia. Dessa kulturarvsbrott kan nu förhoppningsvis minska, så även framtida generationer får möjlighet att se dem i sin helhet.

I samarbetet ingår Kustbevakningen, Sjöpolisen, Polisens nationella operativa avdelning (NOA), Marinen, Åklagarmyndigheten, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen och Vrak – Museum of Wrecks.

Se filmer om samarbetet

Nu finns två nya filmer som berättar om samarbetet, en om dykningarna i Dalarö och en om Osmundvraket, som utsatts för plundring. 

Vrak – Museum of Wrecks går nu samman med flera tunga myndigheter för att förhindra vrakplundring.
Osmundvraket är ett av Östersjöns vrak som utsatts för plundring,
Till toppen