Nytt kölstöd på plats under skeppet Vasa

12 maj 2023

Millimeterpassning av nytt kölstöd. Foto: Anneli Karlsson, Vasamuseet/SMTM. CC BY.

För första gången har Vasamuseet bytt ut ett av de gamla kölstöden under Vasa.

Kölstödsbytet gjordes inom projektet Stötta Vasa, som handlar om att ge skeppet ny och mer ändamålsenlig stöttning. Allt för att kunna bevara skeppet för framtiden. Magnus Olofsson, projektchef för Stötta Vasa, berättar: 

– Ett kölstödsbyte har aldrig tidigare gjorts på Vasa. Nu har projektet nått en punkt när tester inte längre går att simulera i en dator. För att ta reda på hur skeppet reagerar måste vi testa i verkligheten. Testet innebar att vi byter ut ett av stöden som är under Vasas köl. Det är en liten del i ett stort projekt, som går ut på att byta hela stöttningen som skeppet vilar i idag. Det består av många olika sorters stöd, bland annat det under kölen.

Utmaningarna är många och skeppet är ömtåligt. Det ställs stora krav på exakthet och det handlar om millimeterpassning för att det ska fungera. Det får absolut inte uppstå oönskade rörelser, deformationer eller i värsta fall – sprickor i skeppet.

– Den viktigaste anledningen till att vi gjorde testet är att vi vill se vad som händer med skeppet. Om det uppstår rörelser när det befintliga kölstödet tas bort och ersätts med ett nytt, vilket det alltså inte får göra. Dessutom är det viktigt för oss att testa våra arbetsmetoder, logistik och hur lång tid arbetet tar, säger Magnus Olofsson.

Lärdomar från testet

Det nya kölstödet fanns på plats på onsdagsmorgonen. På Vasamuseet har arbetsgruppen fått många viktiga lärdomar inför resterande byten som ska göras.

– Inte minst vilka verktyg som fungerar och hur vi bäst mäter in exakt position för det nya stödet. Vi har också sett hur lång tid olika moment tar, vilket är viktigt eftersom vissa moment är störande och bara kan utföras när museet är stängt, menar Magnus Olofsson.

Så småningom ska alla stöd under skeppet bytas ut. Anledningen är att Vasa inte klarar att bära sin egen vikt, eftersom kemisk nedbrytning av träet har medfört att skrovet tappat mycket av sin styrka.

Jenny Lind, museichef för Vasamuseet, är mycket nöjd med att kölstödsbytet genomfördes: 

– Det är underbart att vi nu är i gång på riktigt! Projektet Stötta Vasa började redan år 2012 som ett forskningsprojekt. Ur det drogs flera lärdomar och vi har gjort flera åtgärder, som att ytterligare förbättra klimatsystemet i skeppshallen och bytt ut 5000 bultar ur skeppet. Idag tog vi ett nytt viktigt steg för Vasas framtid.

Mer information

Läs mer och se fler bilder i Vasamuseets pressmeddelande.