Nytt avsnitt av Vasapodden

19 februari 2022 10:02

Ombord skeppet Vasa. Foto: Anneli Karlsson, Vasamuseet/SMTM.

I senaste avsnittet av Vasamuseets podd samtalar kommunikatör Catrin Rising med Patrik Höglund, marinarkeolog och forskningssamordnare vid Kulturarvsenheten, om alla olika yrkesgrupper som fanns på ett skepp som Vasa under det tidiga 1600-talet och vad de gjorde ombord.

Patrik Höglund disputerade i historia den 1 oktober och har skrivit avhandlingen ”Skeppssamhället: Rang, roller och status på örlogsskepp under 1600-talet”.
Förutom officerare och båtsmän fanns ombord även yrken som trumpetare, barberare, skrivare och präster – för att bara nämna några.

i poddavsnittet förklarar Patrik skillnaden mellan skeppare och styrman, berättar om vem som egentligen styrde skeppet (och det är inte styrmannen!) och vad trumpetaren liksom bråcksnidaren hade för uppgifter på skeppen.

Till toppen