Ny överintendent vid SMTM

04 februari 2021 15:02

Foto: Emil Schön, Riksantikvarieämbetet.

Lars Amréus blir ny överintendent och myndighetschef vid Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM).

Regeringen har beslutat att förordna Lars Amréus som överintendent och myndighetschef vid SMTM från och med den 1 april 2021.

Lars Amréus är sedan 2012 riksantikvarie och myndighetschef för Riksantikvarieämbetet. Lars Amréus är utbildad arkeolog och har arbetat med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor i 25 år, bland annat i Regeringskansliet och som överintendent och chef för Statens historiska museer.

Till toppen