Nordens första ånglok med automatiskt säkerhetssystem

30 september 2020 15:09

Foto: Henrik Reuterdahl, Järnvägsmuseet/SMTM.

För första gången någonsin i norden har ett ånglok försetts med ATC av Järnvägsmuseet.

Järnvägsmuseet har tagit fram de tekniska grunderna och tillsammans med företaget Svensk Tågkraft i Nässjö byggt om ångloket B 1429 så att det automatiskt stannar om det förs fram för snabbt eller närmar sig en stoppsignal. Föraren är den som normalt bromsar men om så inte sker, då griper systemet in.

Systemet ATC, Automatic Train Control, har funnits sedan 1980-talet och används av i princip alla tåg på det statliga järnvägsnätet men s.k. museitåg kan få undantag från detta. Undantaget innebär att tåget som snabbast får köra 80 km/h, max 20 mil lång sträcka och att dubbelbemanning behövs. För Järnvägsmuseets del handlar detta arbete också om att skapa sig erfarenhet inför nästa tekniska system som heter ERTMS. Detta system tar bort alla optiska signaler och alla besked om hur man får köra förmedlas istället via en skärm i hytten. Botniabanan har systemet idag och det byggs nu på Malmbanan samt planeras i närtid även för både Södra Stambanan och Västkustbanan. ERTMS är förknippat med mycket stora kostnader men Järnvägsmuseet vill vara beredda och ATC på ånglok är en bit på vägen.

ångloket med atc  foto Henrik Reuterdahl JVM.jpg

Lyckad provkörning

Den 24 och 26 september provkördes B 1429 med det nyinstallerade ATC-systemet mellan Nässjö och Stockaryd. 

 

Till toppen