Mörka berättelser för hållbar turism

16 maj 2022

Vy över Marinmuseum och Verkö från Trossö. © Karlskrona kommun

Kan berättelser om död, lidande och dramatiska händelser bidra till en mer hållbar turism? Det var en av de frågor som diskuterades på en workshop på Marinmuseum den 3-4 maj.

Marinmuseum driver tillsammans med Zemaitija nationalpark i Litauen projektet “Improving Dark Tourism Service in South Baltic Countries”. I projektet undersöks trenden ”dark tourism” som en möjlighet att förlänga turistsäsongen genom att använda mörkret under hösten och vintern. Malin Jogmark, verksamhetsutvecklare vid Marinmuseum, som leder projektet berättar:

– Att skapa attraktiva upplevelser och anledningar att besöka oss även utanför sommarsäsongen är ett strategiskt mål för Marinmuseum. Vi ser det som en del av en hållbar besöksnäring som gynnar fler aktörer i Karlskrona än Marinmuseum.

Dark tourism 

Dark tourism är ett begrepp som använts länge inom turismvetenskap för att beskriva resande och turistiska upplevelser som motiveras av att få besöka platser förknippade med död och lidande. Turister vallfärdar till slagfält från krig och kyrkogårdar där kända människor ligger begravda. Museer om krig, förintelse och ockupation lockar stor publik, något som även Marinmuseum märker av.

– Turism förknippas ibland enbart med glättiga upplevelser, överkonsumtion och respektlöshet mot lokalbefolkningen. Sådan turism är inte hållbar och har på senare tid fått större motvikt av resenärer som vill ha meningsfulla och tankeväckande upplevelser på sina resor, säger Malin.

Kriget i Ukraina, och pandemin innan dess, har väckt mycket tankar och funderingar kring frågor om våld, konflikt och sjukdom.

– Där har vi som förvaltar kulturarven stort ansvar att förmedla kunskap om historien och andra gånger som människor utsatts för liknande omständigheter, menar Malin.

Workshop för gemensamma mål

Syftet med workshopen var att de åtta medverkande museerna och världsarven runt om södra Östersjön skulle formulera gemensamma mål för ett större projekt. Deltagarna från Litauen, Tyskland, Danmark och Sverige diskuterade också hur de ska gå vidare tillsammans för att utveckla upplevelser och koncept.

– Deltagarna representerar en stor variation av olika besöksmål, men vi hittade omedelbart utmaningar och möjligheter som vi delar med varandra. Vi är överens om att vi vill samarbeta om att hitta finansiering, testa olika lösningar och gemensamt utveckla strategier för att förlänga säsongen och vidga målgrupper, berättar Malin och fortsätter:

– Genom att använda den mörka säsongen för att fokusera på berättelser om mörka händelser kan vi erbjuda reseanledningar till våra respektive destinationer på ett sätt som både främjar en hållbar turism och utvecklar våra perspektiv och berättelser innehållsmässigt.

Projektet “Improving Dark Tourism Service in South Baltic Countries” finansieras av EU-kontoret Interreg South Baltic.

Medverkande museer och världsarv i workshopen

  • Kursiu Nerija National Park, Världsarvet Kuriska näset, Litauen
  • Zemaitija Nationalpark med Kalla kriget-museum, Litauen
  • Staden Bergen auf Rügen, Tyskland
  • Världsarvet Roskilde katedral, Danmark
  • Kulturparken Småland
  • Sagobygden
  • Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona, Karlskrona kommun
  • Marinmuseum
Till toppen