Miljonstöd till historiska fartyg

05 juni 2019

 

Sjöhistoriska museet delar nu ut 1 miljon kronor till reparationer av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år har de seglande fartygens träskrov stått i särskilt fokus.

Årets största bidragssumma går till ångfartyget Färjan 4 i Göteborg som står inför en mycket omfattande ångpannerenovering. Fartygsägarnas engagemang är viktigt, tack vare deras insatser stävar många kulturhistoriskt värdefulla fartyg ut på Sveriges vatten i sommar.

Bilden ovan visar segelfartyget Ellen från 1898 är ett av fartygen som får ta del av årets stöd, som bland annat ska användas till skrovreparationer. Foto: Karolina Kristensson, SMTM. 

Läs mer om hur Sjöhistoriska museet arbetar med fartygsbevarande:

Till toppen