Marinmuseum värd för konferens om världsarvens roll i samhället

25 oktober 2022 17:10

I år är det 50 år sedan världsarvskonventionen tillkom. Den 9-10 november står Marinmuseum i världsarvet Karlskrona värd för en nationell konferens om världsarven, freden och den hållbara utvecklingen. Forskare, kulturarvsexperter, debattörer och representanter från världsarv runt om i Sverige och även internationellt deltar i samtal om hållbar utveckling och vårt gemensamma minne.

Ur spillrorna efter andra världskriget föddes tanken att världens kultur och naturarv måste skyddas från förstörelse, eftersom de på olika sätt representerar varsitt kapitel i berättelsen om jordens och människans historia. Kulturarven var och är viktiga byggstenar i att skapa och bevara fred, främja delaktighet och samhörighet mellan folk oavsett nationsgränser. 1972 tillkom världsarvskonventionen och Unescos arbete med att utse världsarv startade.

– Nu 50 år senare ser vi åter igen hur viktiga kulturarv förstörs och hotas genom krig och miljöförstörelse. Samtidigt spelar världsarven fortfarande en stor roll i att överbrygga olikheter och skapa delaktighet i den utmanande tid vi lever i, säger Malin Jogmark, verksamhetsutvecklare på Marinmuseum, som samordnar konferensen.

Världsarvens betydelse

Förhoppningen är att konferensen får fler att se att världsarven är relevanta för deras verksamhet och fyller ett behov för flera samhällsområden. Konferensen riktar sig därför till alla som arbetar i eller nära ett världsarv i till exempel i en kommun, region, företag eller myndighet som vill främja hållbar utveckling och demokrati eller i en skola som vill arbeta med hållbarhet i sin undervisning.

– Vi tror starkt på att världsarven kan, och ska, användas som resurser för alla som jobbar med lärande, hållbar utveckling eller samhällsfrågor i stort. Genom världsarven knyts lokala samhälle ihop med nätverk över hela världen och det är ett väldigt spännande perspektiv att utforska, säger Malin.

Konferensen anordnas i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Karlskrona kommun och Länsstyrelsen i Blekinge.

Medverkande i konferensen

Bland de medverkande finns:

Journalisten och författaren Göran Rosenberg som bland annat tilldelades Augustpriset för sin bok "Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz" 2012. Han kommer att leda samtal mellan olika experter på kulturarv, turism och pedagogik som alla arbetar med kombinationen världsarv och hållbar utveckling.

Arkitekten Lejla Hadzic har i snart 20 år arbetat med kulturarv i konflikt- och katastrofområden på Balkan. Hon kommer att berätta om hur hennes projekt både bokstavligt och bildligt byggt upp fred och samverkan genom världsarv.

Lena Sommestad är ordförande för Svenska Unesco-rådet och var tidigare bland annat miljöminister 2002-2006. Hon kommer att invigningstala om världsarvskonventionens bakgrund och tillkomst som fredsprojekt samt delta i panelsamtal om världsarvens framtid.

Program och mer information

Tid: Onsdag den 9 november kl. 13.00-18.30 och torsdag den 10 november kl. 09.00-15.00
Plats: Marinmuseum och Dockside, Karlskrona. Dag 1 livesänds även via Marinmuseums webbplats.

Anmälan, fullständigt program och presentationer av deltagarna finns på Marinmuseums webbplats.

Till toppen