Marinmuseum undertecknar demokratideklaration

29 april 2021 10:04

Foto: Hanna Marcolin, Marinmuseum/SMTM.

Den 28 april skrev Marinmuseums museichef Mats Persson under ”Deklaration för en stark demokrati”.

Deklarationen är framtagen av regeringens kommitté Demokratin 100 år, och syftet är att ena de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och vill engagera sig i ett demokratistärkande arbete. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin.

– Att underteckna demokratideklarationen är ett självklart val för Marinmuseum. Trots att demokratin i Sverige fyller hundra år kan den inte tas för given, utan måste värnas och utvecklas kontinuerligt. Vi kommer därför på ett mer genomgripande sätt satsa på demokrati, samhällsengagemang och tillgänglighet, säger Mats.

Under 2021 kommer Marinmuseum att fördjupa och stärka demokratiarbetet. Tidigare i år antogs en utvecklingsplan gällande åren 2021-2025. I planen finns det formulerat ett antal områden där museet ska utveckla verksamhet för demokrati och engagemang i samtiden och framtiden genom kunskap om dåtiden.

Till toppen