Lunchwebbinarium: Infrastrukturens historiska arv – en framtidsresurs?

12 september 2022 16:09

Lyssna på samtal mellan Anders Houltz, forskningschef vid Centrum för Näringslivshistoria, Anna Lindgren, forskningssamordnare på SMTM och Björn Hasselgren, infrastrukturforskare vid Uppsala universitet och Trafikverket, om infrastrukturens historiska källor och deras betydelse i dag.

Infrastruktur har genom historien format samhälle och landskap. De infrastruktursatsningar som sker i dag kommer att prägla vardagen för framtida generationer. Centrum för Näringslivshistoria, CfN, och Statens maritim- och transporthistoriska museer, SMTM, samarbetar i ett pilotprojekt som syftar till att göra värdefulla samlingar med transporthistoriskt material tillgängliga och användbara. Projektet finansieras av Trafikverket och sker i nära samråd med Trafikverkets handläggare. Det berör historiska samlingar inom områdena väg, järnväg och flyg.

Tid: 22 september kl. 12.00-13.00

Plats: Online via Microsoft Teams

Anmälan sker via CfN:s webbplats. Teams-länken skickas till alla som anmäler sig. Välkommen! 

Läs mer om projektet. 

Till toppen