Kriget i Ukraina

04 mars 2022 15:03

Den ukrainska flaggan utanför Sjöhistoriska museet. Foto: Anneli Karlsson, SMTM.

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) står bakom demokratiska värderingar och stödjer det ukrainska folket, FN-stadgan och mänskliga rättigheter.

Flaggning för fred och demokrati

Det som händer i Ukraina bryter mot folkrätten, FN-stadgan och den europeiska säkerhetsordningen. Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och Järnvägsmuseet flaggar med den ukrainska flaggan för fred och demokrati.

Gemensamt nordiskt uttalande

Riksförbundet Sveriges Museer gör ett gemensamt uttalande med de nordiska systerorganisationerna i Danmark, Finland, Island och Norge. I uttalandet fördöms den oprovocerade invasionen av Ukraina. Museiförbunden uppmanar Ryssland att respektera Haagkonventionen från 1954 som handlar om kulturarvets skydd vid väpnad konflikt.

Läs uttalandet på Sveriges museers webbplats. 

Insamling för Ukrainas kulturarv

Det pågående kriget i Ukraina hotar museer och kulturhistoriska platser i Ukraina. Viktiga delar av det ukrainska kulturarvet riskerar att skadas och försvinna och museichefer på plats i Ukraina vädjar om ett koordinerat ekonomiskt stöd från kolleger i Norden.

Stiftelsen Nordiska museet har startat en fond för insamling av ekonomisk hjälp i Sverige och Norden för att rädda Ukrainas kulturarv. Insamlingen sker i nära dialog med Riksantikvarieämbetet, centralmuseerna, där SMTM ingår, och museer i Sverige och Norden. Nordiska museet kommer också att donera sina entréintäkter för helgen 5-6 mars till insamlingen.

Läs mer om insamlingen på Nordiska museets webbplats.

Till toppen