Klinkbyggnadstekniken första svenska tradition på Unescos lista över immateriella kulturarv

14 december 2021 15:12

Foto: Karolina Matts, Sjöhistoriska museet/SMTM.

Unesco har beslutat att godkänna den gemensamma nordiska nomineringen om klinkbyggnadstekniken till Unescos lista över det immateriella kulturarvet. Därmed får Sverige sin första tradition på listan.

Båtbyggnadstekniken där bordläggningsplankorna i skrovet överlappar varandra har funnits i de nordiska länderna i nästan 2000 år. Tekniken är densamma i såväl vikingatida farkoster, som Nydamskeppet, som i skärgårdböndernas ekor och i båtarna i den nutida postrodden över Ålands hav. 

– Vi är väldigt glada att Unesco nu beslutat godkänna nomineringen och därmed värdesätta det stora engagemanget hos dem som bygger och seglar dessa båtar och som är del i en levande hantverks- och kunskapstradition, säger Mats Djurberg museichef på Sjöhistoriska museet och tidigare generalsekreterare för svenska Unescorådet.

Efter en lång nomineringsprocess över flera år på initiativ av den norska föreningen Kysten har nätverk av båtbyggare, båtbyggarutbildningar, ideella museer och föreningar bildats runt om i Norden. Något som resulterat i att den nordiska klinkbyggnadstraditionen nu skrivs in på Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv.

– Jag är väldigt imponerad av att så många svenska aktörer, som Föreningen Allmogebåtar och båtbyggarutbildningarna på Skeppsholmens, Stensunds och Litorina folkhögskola, gemensamt gått ihop i denna fråga och att de nu lyckats få den första svenska traditionen på Unescos lista, säger Mats Djurberg.

20190615_111444 km.jpg

Foto: Karolina Matts, Sjöhistoriska museet/SMTM.

Till toppen