Järn från Gustav Vasas tid bärgats

24 maj 2024

Pressen följer när tunnan med osmundjärn lyfts ur vattnen för första gången på närmare 500 år Fotograf/Källa: Mikael Dunker, Vrak/SMTM. CC-BY

Osmundjärn från 1500-talet har bärgats av Vrak – Museum of Wrecks i en unik marinarkeologisk undersökning.

En dag på 1550-talet inspekterade en tulltjänsteman i Stockholm tunnor med järnstycken, så kallade osmundar. Tunnorna lastades på ett fartyg för att exporteras, men skeppet nådde aldrig sitt mål utan sjönk vid Dalarö. Nu har de bärgats av Vrak – Museum of Wrecks i en unik marinarkeologisk undersökning.

Det så kallade Osmundvraket, som fått namn efter sin unika last, sjönk under Gustav Vasas tid och återfanns år 2017. I ett unikt forskningsprojekt har marinarkeologer från Vrak i samarbete med Jernkontoret bärgat tunnor från det sjunkna skeppet. Arbetet har möjliggjorts genom forskningsanslag från stiftelsen Voice of the Ocean.

I två veckors tid har marinarkeologer från museet Vrak varit på plats vid vraket. Här har man grävt ut lasten, samt under stora försiktighetsåtgärder flyttat över en de cirka 20 tunnorna som hittats ombord till en lyftanordning.
Fredag 24 maj lyftes så tunnan med osmundjärn upp ur vattnet på första gången på närmare 500 år, inför ett samlat medieuppbåd. Tunnan, som delvis gått sönder och där lasten skymtar, ska nu tas om hand av en konservator och undersökas vidare. Bland annat hoppas man kunna ta reda på vad osmundarna skulle användas till och vart de var på väg när skeppet sjönk. Jim Hansson, marinarkeolog och projektledare, Vrak, berättar: 

– Nu när tunnan är uppe är det är väldigt skönt. Det var otroligt svårt att få fram och få loss den – tunnan är så tung och det är ett stort djup.

Utgrävningarna av vraket har också visat att flera andra varor fanns i lasten: Stora mängder fiskben antyder att torkad fisk funnits med. Arkeologerna har även hittat flera horn från stora hjortdjur, avsedda att exporteras som material att tillverka bland annat kammar av.

Mer information, bilder och filmer

Se fler bilder och filmer från upptagningen och läs mer om Osmundvraket på Vraks webbplats.